Diagnostyka słuchu

Diagnostyka słuchu

szeroka oferta badań słuchu
Badania słuchu u dzieci i dorosłych
Dziecięcy Bank Aparatów Słuchowych

Dziecięcy Bank Aparatów Słuchowych

wypożyczenia aparatów słuchowych, nowoczesne modele aparatów słuchowych, opieka protetyka
Informacje
Sklep on-line

Sklep on-line

opaski na głowę, telefony, budziki, systemy baby cry, systemy FM, akcesoria
Sklep
Estetyczne aparaty słuchowe

Estetyczne aparaty słuchowe

aparaty słuchowe dla wymagających
Aparaty wewnątrzuszne
Terapie i treningi słuchowe

Terapie i treningi słuchowe

aktywny trening słuchowy Neuroflow , terapia Johansena, logopeda, surdologopeda
Neuroflow

Dziecięcy Bank Aparatów Słuchowych

Projekt dla dzieci z wadą słuchu 0-2 lat

O programie

INFORMACJE O PROGRAMIE Z badań Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wynika,...

Kwalifikacja

KWALIFIKACJA DZIECKA DO PROGRAMU Kwalifikację dziecka do programu Dziecięcego Banku Apara

Regulamin

REGULAMIN DZIECIĘCEGO BANKU APARATÓW SŁUCHOWYCH  W trosce o dobro i zdrowie małych dzie...

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy on-line jest formą wniosku o rozpatrzenie kwalifikacji dziecka do...

SKLEP FONETIKA ON-LINE

Akcesoria dla osób z wadą słuchu w jednym miejscu, bez wychodzenia z domu!

Fonetika w całej Polsce

Nasza firma otwarta jest zarówno na osoby prywatne, jak również instytucje. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą

Dla placówek edukacyjnych

 Chcesz wyróżnić swoją placówkę ? Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców ? Działać dla dobra dzieci?  Zapraszamy do udzia

Dla prezenterów TV

INDYWIDUALNE WKŁADKI USZNE DO ODSŁUCHÓW DLA PREZENTERÓW I DZIENNIKARZY TV Indywidualna wkładka uszna to obecnie coraz

Turnusy rehabilitacyjne

Wypoczynek i terapia w pięknym miejscu, przyjaznym dzieciom. "Bo każde dziecko zasługuje na odrobinę magii" TURNUS...

Szkolenia

FONETIKA w ramach projektu "Szkolenia - to się opłaca" przygotowała serię szkoleń dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów

Biblioteczka

W Biblioteczce przedstawione zostały ciekawostki,  informacje i artykuły z zakresu  rozwoju słuchu i mowy, edukacji oraz nowych trendów terapeutycznych. Zachęcamy do poczytania ;)  
-

TERAPIA SŁUCHU JOHANSENA

 

To metoda stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena. Stosowana jest w 16 krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.

Program Johansena posiada szeroki zakres indywidualizacji. Obejmuje różne aspekty stymulacji muzycznej, o których wiadomo, że wpływają na liczne połączenia mózgowe. Kjeld Johannes uważał, że stymulacja określonych obszarów mózgu wzmacnia działanie słuchowej stymulacji. Neurony reagują na dźwięki w nowy sposób, a w obszarze częstotliwości, gdzie była wzmożona stymulacja, więcej neuronów jest aktywnych.

Zaletą metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena jest jej dostępność dla osób mieszkających daleko od dużych ośrodków miejskich, ponieważ odbywa się ona u dziecka w domu, jak również znacznie niższy koszt w porównaniu z innymi terapiami słuchowymi. Diagnoza jest postawiona na podstawie wykonanego za pomocą audiometru badania słuchu oraz dokładnego zbadania lateralizacji. Na tej podstawie przygotowywany jest indywidualny program stymulacji słuchowej oparty na specjalnie nagranej na syntezatorze przyjemnej dla ucha muzyce, której należy słuchać 10-15 minut dziennie przez słuchawki. Program dźwiękowy nagrywany jest na płyty CD. Muzyka jest tak skomponowana, aby obejmować swoim zakresem różne częstotliwości, w zależności od potrzeby stymulacji. Cały program trwa 6-18 miesięcy, dzieci najczęściej potrzebują 9- 10 miesięcy. Postępy kontrolowane są przez terapeutę co 6-8 tygodni. Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt. Z terapii słuchowej metodą Johansena mogą korzystać małe dzieci (od 3 r. ż.), młodzież i dorośli.

Zalecana jest przy problemach osób:

 • z opóźnionym rozwojem mowy;
 • z dysleksją;
 • z ADHD i zaburzeniami koncentracji uwagi;
 • z autyzmem;
 • z porażeniem mózgowym;
 • z osobami, które wykazują nadwrażliwość na dźwięki;
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej;
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej.
Program metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena wpływa nie tylko na słuch ale również usprawnia:
 • uwagę i koncentrację;
 • rozumienie mowy;
 • artykulację;
 • komunikację;
 • prawidłową pisownię;
 • czytanie;
 • koordynację ruchów;
 • motorykę;
 • harmonizuje napięcie mięśniowe co wpływa na postawę ciała;
 • samoocenę;
 • wpływa na postępy w rozwoju i nauce.
-

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECKA Z USZKODZONYM SŁUCHEM

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z uszkodzeniem słuchu są zazwyczaj bardzo zróżnicowane. Zależą one i wynikają przede wszystkim ze stopnia uszkodzenia słuchu, należy jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z lekkim uszkodzeniem słuchu są niewielkie. Wykorzystują one w procesie informacji wzrok. Wystarczy zatem , iż podczas zajęć lekcyjnych dziecko siedzi w pierwszej ławce (najlepiej przy oknie), a nauczyciel mówi głośno i zwraca się twarzą do dziecka. Zazwyczaj kontakt tych dzieci ze środowiskiem jest nieograniczony i nie korzystają one z aparatów słuchowych. Znacznie większe problemy w szkole mają dzieci z uszkodzonym słuchem w stopniu umiarkowanym. Ich rozmiar zależy od stopnia uszkodzenia słuchu (40 do 70 dB), od tego, czy dziecko korzysta z aparatów słuchowych i ich rodzaju oraz od życzliwości otoczenia zarówno rówieśniczego, jak i nauczycieli. Dzieci takie wymagają w procesie komunikowania się odpowiedniego komfortu akustycznego oraz wizualnego, ponieważ ich słyszenie w dużym stopniu wspomagane jest poprzez odczytywanie mowy z ust. Podobnie jak dziecko z uszkodzonym słuchem w stopniu lekkim powinno ono mieć zapewnione odpowiednie miejsce w klasie, a nauczyciel prowadzący zajęcia powinien pamiętać o tym, aby podczas mówienia dziecko widziało jego twarz i nie musiało robić w tym czasie notatek w zeszycie. Zajęcia w klasie powinny być tak zorganizowane, aby dziecko z wadą słuchu  mogło w nich aktywnie uczestniczyć, chociaż jest to niezwykle trudne, czasami wręcz niemożliwe. Komunikowanie się z rówieśnikami jest także ograniczone, gdyż przy takich uszkodzeniach słuchu występują zazwyczaj wady wymowy, które utrudniają zrozumienie wypowiedzi dziecka, a co za tym idzie, czynne uczestnictwo w zbiorowej wymianie informacji. Przeważnie dziecko takie w szkole jest uzależnione od małego kręgu przyjaciół, którzy je akceptują i wspomagają w trudnych dla niego sytuacjach. Sytuacja edukacyjna dziecka z uszkodzonym słuchem w stopniu znacznym w  dużej mierze zależy od jego przygotowania w przedszkolu, w tym szczególnie od  umiejętności posługiwania drogą dźwiękową oraz skutecznego korzystania z aparatów słuchowych. Należy o tym wiedzieć, iż dziecko z uszkodzonym słuchem w stopniu znacznym bez używania aparatów słuchowych jest dzieckiem głuchym, natomiast, gdy je posiada i umiejętnie z nich korzysta, może funkcjonować jako dziecko niedosłyszące. Jeśli dziecko czynnie posługuje się mową werbalną  zrozumiałą dla otoczenia oraz rozumie wypowiedzi innych może przy pomocy specjalistycznego wyposażenia technicznego (np. system Fm) kształcić się w klasie wraz dziećmi słyszącymi. Należy jednak zaznaczyć, że dla osiągnięcia sukcesu w edukacji konieczne jest zaakceptowanie przez środowisko szkolne ucznia oraz jego pozytywne zaangażowanie. Jeżeli w/w warunki nie zostaną spełnione, to brak komunikacji za pomocą mowy werbalnej wpłynie negatywnie na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego w szkołach masowych. Dziecko z uszkodzonym słuchem w stopniu głębokim nawet przy zastosowaniu najlepiej dobranych aparatów słuchowych często nie osiągnie umiejętności rozumienia mowy werbalnej innych drogą słuchową, chociaż słyszy niektóre dźwięki. Nie może ono również spontanicznie, bez pomocy specjalistów opanować mowy. Dziecko takie wymaga zorganizowanego wspomagania rozwoju zaraz od momentu wykrycia wady słuchu. W wielu jednak przypadkach opanowanie mowy dźwiękowej może okazać się wręcz niemożliwe.

Warto zaznaczyć, iż ogromne znaczenie w procesie słyszenia mają odpowiednie urządzenia techniczne, a przede wszystkim nowoczesne aparaty słuchowe. Produkowane obecnie aparaty słuchowe, implanty (w tym ślimakowe) oraz inne pomocnicze środki techniczne (tj.: urządzenia na podczerwień, systemy FM przybliżające dźwięk), dają niesłyszącym dzieciom duże szanse na wykorzystanie słuchu do orientacji w otaczającym ich świecie oraz w procesie komunikowania się. W dzisiejszych czasach jest bardzo powszechne, że dzieci nawet z uszkodzonym słuchem na poziomie 115 dB są wyposażone w aparaty słuchowe i z nich korzystają. Nie wystarcza to jednak do rozumienia mowy, ale pozwala na prostą orientację w świecie dźwięków i znacznie ułatwia odczytywanie mowy z ust.

Dla dzieci z uszkodzeniem słuchu w stopniu głębokim znaczne ułatwienie w  procesie komunikowania się  stanowi stosowanie alternatywnych form, tj.: język migowy, czy fonogesty. Ułatwiają one w przyszłości opanowanie co najmniej języka ojczystego pisanego. Trudności w komunikowaniu się za pomocą dźwięków i łatwość komunikowania się za pomocą  języka migowego, powodują, że dzieci z uszkodzonym słuchem w stopniu głębokim mają dobry kontakt ze środowiskiem niesłyszących oraz zarysowaną tożsamość środowiskową, która jest oparta  na języku migowym. Dla dzieci tych język polski staje się „drugim językiem”, którego uczą się na podobnych zasadach, jak ludzie słyszący języków obcych (z  konieczności w sposób zorganizowany, najpierw od rodziców w domu, potem w przedszkolu, następnie w poradni rehabilitacyjnej i w końcu w szkole).

-

STOPIEŃ UBYTKU SŁUCHU A SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE

Ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój mowy dziecka i jego proces uczenia się jest stopień ubytku słuchu. Uczeń z wadą słuchu, rozpoczynający naukę w szkole ogólnodostępnej zostaje postawiony przed bardzo trudnym zadaniem. Musi za pomocą słów poznawać świat, nazywać i porządkować jego elementy, korzystać z tekstów. Powinien nauczyć się rozumieć te teksty, a także wybrać treści najistotniejsze i konieczne do zrozumienia otaczających nas zjawisk. Uczenie się wymaga umiejętności sprawnego posługiwania się językiem. Wszyscy uczniowie z wadą słuchu odbierają mowę w sposób niepełny i niedokładny. Nie zawsze są pewni tego, co usłyszeli i często nawet słysząc, nie rozumieją znaczenia słów.

 Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia u małego dziecka procesu rozwoju mowy jest odbiór dźwięków o właściwościach fizycznych charakterystycznych dla dźwięków języka. Każdy dźwięk mowy ma określoną częstotliwość i natężenie. W języku polskim samogłoski mają niższe częstotliwości niż spółgłoski i są lepiej słyszalne. Spółgłoski zaś są słabiej słyszalne, a do ich różnicowania niezbędne jest słyszenie wysokich częstotliwości. Najbardziej utrudniają proces rozwoju mowy te ubytki słuchu, przy których zaburzony lub niemożliwy jest odbiór spółgłosek języka polskiego. Są to ubytki słuchu w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Różne ubytki słuchu zaburzając rozwój i odbiór dźwięków są źródłem specyficznych trudności szkolnych. Zdarza się, że jedno zaburzenie (np. zaburzenie artykulacji głosek) powoduje różne trudności, które mogą być wywołane niepełnym odbiorem słuchowym wypowiedzi nauczyciela i uczniów, słabą umiejętnością odczytywania mowy z ust, ubogim słownictwem, słabą pamięcią słuchową, trudnościami w koncentracji uwagi.

-

MOWA JAKO AKT

Mowa odgrywa poważną rolę w społecznych kontaktach człowieka z innymi ludźmi. Kontakty te są możliwe dzięki umiejętności mówienia i rozumienia tekstów słownych. Prawidłowe kształtowanie się i rozwój mowy dziecka stanowi podstawę kształtowanie się i rozwoju jego osobowości w ogóle. Dzięki rozumieniu mowy poznaje ono otaczający go świat; dzięki umiejętności mówienia jest wstanie wyrazić swoje uczucia i spostrzeżenia. Mowa, czyli porozumiewanie się językowe, jest istotnym czynnikiem w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem. Jest zaliczana do wyższych procesów psychicznych; dziecko przyswaja ją w procesie uczenia się, obowiązującego systemu językowego i jest ona wytworem kontaktów społecznych między ludźmi.

Mowa jest czynnością niezwykle złożoną, jej opanowanie determinuje splot czynników wewnętrznych i zewnętrznych dających w każdym konkretnym przypadku specyficzny układ.

Do czynników warunkujących rozwój mowy należy zaliczyć:

 • prawidłowo ukształtowany obwodowy narząd mowy,
 • prawidłowo ukształtowany ośrodkowy układ nerwowy,
 • prawidłowo funkcjonujący narząd słuchu,
 • prawidłowy rozwój umysłowy,
 • prawidłowe warunki środowiskowe i wychowawcze.

Uszkodzenie słuchu powoduje zubożenie języka nie dlatego, że zmniejsza w ogóle możliwości nabywania kompetencji językowych, ale dlatego, że możliwości uczenia się języka pojawiają się u dzieci zbyt późno – wtedy, gdy ich okres gotowości uczenia się, tzw. okres największej plastyczności już minął. Bardzo duże znaczenie przy powstawaniu zaburzeń mowy ma wiek, w którym nastąpiło obniżenie słyszalności. Im wcześniej nastąpiło uszkodzenie słuchu, tym większym zahamowaniom ulega rozwój mowy, ponieważ na wskutek obniżonej słyszalności dziecko odbiera słowa zniekształcone i w takiej formie przyswaja je sobie i odtwarza. Prowadzi to z czasem do wytworzenia się mowy zniekształconej, agramatycznej i z ubogim słownictwem.

-

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress