ornament-1-1
PRICE LIST

BADANIA SŁUCHU U DZIECI 

konsultacja                                                                            50€

audiometria tonalna                                                                       40€

audiometria tonalna w wolnym polu                                           40€

audiometria zabawowa                                                                  80€

audiometria VRA                                                                              80€

behawioralna audiometria obserwacyjna                                   50€

 

audiometria impedancyjna z tympanometrią                            50€

otoemisja akustyczna (DPOAE, TEOAE)                                        70€

próba nadprogowa (SISI, Stenger, ABLB)                                     40€

całościowe badanie korzyści z aparatów słuchowych (AT, UCL)          90€


BADANIA U OSÓB DOROSŁYCH 

konsultacja                                                                                50€

audiometria tonalna                                                                       40€

audiometria tonalna w wolnym polu                                           40€

 

audiometria impedancyjna z tympanometrią                            50€

próba nadprogowa (SISI, Stenger, ABLB)                                     40€

całościowe badanie korzyści z aparatów słuchowych (AT, UCL)              90€


PAKIETY BADAŃ SŁUCHU 

Pakiet badań słuchu dla sportowców                                                                                             150€
otoskopia, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna, audiometria tonalna

Pakiet badań słuchu medycyny pracy                                                                                             100€
otoskopia, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna, audiometria tonalna

Pakiet badań dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym                                                      200€
otoskopia, audiometria tonalna/ zabawowa/ VRA, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna, otoemisja akustyczna, behawioralna audiometria obserwacyjna (o ilości i kolejności badań decyduje diagnosta)

Pakiet diagnozy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego CAPD                              200€
otoskopia, audiometria tonalna/ zabawowa, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna, otoemisja akustyczna, pakiet testów psychoakustycznych diagnozujących zaburzenia centralne APD (TRW, TRS, ASPN-S, ASPN-Z, DDT, FPT, GDT, DLF)

Pakiet badań słuchu dla noworodków i niemowląt                                                                       200€
otoskopia, audiometria VRA, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, otoemisja akustyczna OAE, behawioralna audiometria obserwacyjna

.