logo_nfzZgodnie z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.  publikujemy zasady refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

ZMIANY od 1.01.2020 r. 

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Będzie to ułatwienie dla pacjentów, a w szczególności osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Obowiązujący obecnie proces obsługi kart i wniosków na zaopatrzenie w wyroby medyczne wymaga wizyty pacjenta w placówce macierzystego OW NFZ (a w przypadku błędnie wystawionych zleceń nawet kilkukrotnej).

Od 2020 roku etap ten będzie znacznie uproszczony. Pacjent już podczas wizyty np. u lekarza będzie mógł uzyskać potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i bezpośrednio udać się do właściwego punktu (sklepu), realizującego zlecenia na wyroby medyczne.

Nowe rozwiązanie NFZ poprawi dostępność do wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, szczególnie dla pacjentów z małych miejscowości, skąd do placówek Funduszu jest daleko. Pacjent będzie mógł otrzymać od razu zlecenie gotowe do realizacji. Będzie miał też pewność, że zlecenie jest pozbawione błędów formalnych. Obecnie o ewentualnych błędach pacjent dowiaduje się najczęściej dopiero w trakcie wizyty w NFZ.

U wszystkich świadczeniodawców do dnia 31 grudnia 2019 r. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy będą wystawiane, potwierdzane i realizowane również na dotychczasowych zasadach.

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały wystawione oraz wystawione i potwierdzone, będą realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

Korzyści dla pacjentów od 1 stycznia:

  • Brak potrzeby wizyty pacjenta w siedzibie OW NFZ w celu potwierdzenia zlecenia
  • Możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia  w trakcie wizyty po otrzymaniu zwrotnej informacji  z systemu NFZ (obecnie korekta zlecenia wymaga ponownej wizyty pacjenta)
  • Oszczędność kosztów i czasu – szczególnie odczuwalna dla pacjentów mieszkających z dala od siedziby NFZ
  • Wyeliminowanie konieczności wizyty pacjenta  we właściwym OW NFZ zgodnie z rejonizacją wynikającą  z adresu zamieszkania pacjenta.

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?
  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu / poradni audiologicznej.
  2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (audiologa, otolaryngologa, otorynolaryngologa, laryngologa)
  3. Wizyta u lekarza laryngologa/ audiologa/ foniatry- na wizytę należy zabrać dokumentację medyczną dotyczącą słuchu wraz z ostatnim wynikiem badania słuchu.
  4. Lekarz wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe / wkładki uszne / system FM w systemie online NFZ, a Pacjent otrzymuje wydruk potwierdzający wystawienie zlecenia.
  5. Otrzymany wydruk od lekarza laryngologa jest dokumentem, na podstawie którego odliczana jest refundacja NFZ od zakupowanego wyrobu medycznego w punkcie protetyki słuchu / poradni audiologicznej.

* Poniżej przedstawiamy linki do stron www poszczególnych oddziałów NFZ, gdzie w zakładce kontakt mogą Państwo znaleźć dane teleadresowe: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, WielkopolskiZachodniopomorski

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia:
Aparaty słuchowe: refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 4000 zł na dwa aparaty słuchowe. W przypadku osób do 26 r.ż. refundacja przysługuje raz na trzy lata.  Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 30 dB HL.
Wkładki uszne: refundacja obejmuje kwotę 60 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 120 zł na dwie wkładki uszne. W przypadku osób do 26 r.ż. refundacja przysługuje każdorazowo, wg zapotrzebowania.  Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia:
Aparaty słuchowe: 
refundacja obejmuje kwotę 700 zł na jeden aparat słuchowy, czyli 1400 zł na dwa aparaty słuchowe. W przypadku osób powyżej 26 r.ż. refundacja przysługuje raz na pięć lat.  Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 40 dB HL.
Wkładki uszne: 
refundacja obejmuje kwotę 50 zł na jedną wkładkę uszną, czyli 100 zł na dwie wkładki uszne. W przypadku osób powyżej 26 r.ż. refundacja przysługuje raz na pięć lat.  Aby uzyskać refundację średnia wartość progu słyszenia (niedosłuchu) musi przekraczać wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji. Refundacja przysługuje obuusznie (tj. 2x 1000zł w przypadku aparatów słuchowych), pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON w przypadku spełnienia odpowiednich warunków do złożenia wniosku.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

logo_PFRON_2011_rDla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na link: http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce Google (www.google.pl

Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Warszawa) w wyszukiwarce Google (www.google.pl)


DRUKI DO POBRANIA 

Wniosek o refundację z NFZ  na aparat słuchowy i wkładkę uszną- pobierz 

Wniosek o dofinansowanie do aparatu słuchowego PCPR/ PFRON- pobierz

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu- pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej – pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka- pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby dorosłej- pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla dziecka- pobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej- pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla dziecka- pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby dorosłej- pobierz

 


Opracowanie własne z wykorzystaniem informacji ze strony NFZ:
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/od-1-stycznia-zlecenia-na-wyroby-medyczne-na-nowych-zasadach,7494.html


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close