logo_nfzOd początku roku 2014 obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia odnośnie refundacji na aparaty słuchowe, wkładki uszne oraz urządzenia wspomagające słyszenie.

.

Refundacje dla dzieci i osób do 26- roku życia przyznawane są raz na 3 lata, natomiast dla osób powyżej 26 roku życia raz na 5 lat. Wyjątkiem jest tutaj refundacja na urządzenia wspomagające słyszenie (np.: systemy FM), która jest przyznawana raz na 5 lat, ale tylko dla osób do 26 roku życia.

Według nowego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia refundowane są dwa aparaty słuchowe dla każdej osoby z niedosłuchem, pod warunkiem że wartość utraty słuchu przekracza 30 dB HL u dziecka (do 26 roku życia) oraz 40 dB HL u osoby dorosłej powyżej 26 roku życia (dotyczy ucha na które jest zakładany aparat słuchowy).

 

Jakie kroki należy podjąć aby otrzymać refundację NFZ?
  1. Wykonanie badania słuchu w punkcie protetyki słuchu
  2. Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w celu uzyskania skierowania do specjalisty (audiologa, otolaryngologa, otorynolaryngologa, laryngologa)
  3. Wizyta u lekarza laryngologa/ specjalisty – zabieramy wynik badania słuchu i skierowanie (wcześniej oczywiście należy zarejestrować się na wizytę).
  4. Laryngolog/ specjalista wystawia zlecenie (wniosek) na aparaty słuchowe i wkładki uszne.
  5. Powyższe zlecenie składamy w regionalnym oddziale NFZ* gdzie uzyskujemy potwierdzenie (pieczątkę)
  6. Wracamy do punktu protetyki słuchu w celu dopasowania odpowiedniego aparatu słuchowego.

* Poniżej przedstawiamy linki do stron www poszczególnych oddziałów NFZ, gdzie w zakładce kontakt mogą Państwo znaleźć dane teleadresowe: Dolnośląski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podkarpacki, Podlaski, Pomorski, Śląski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, WielkopolskiZachodniopomorski

Wartość refundacji w poszczególnych przypadkach:

Aparaty słuchowe dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 2000 zł na aparat słuchowy oraz 60 zł na wkładkę uszną (przysługuje refundacja na dwa aparaty słuchowe). Niedosłuch musi przekraczać wartość 30 dB HL.

Osoby dorosłe po 26 roku życia – refundacja obejmuje kwotę 700 zł na aparat słuchowy oraz 50 zł na wkładkę uszną. Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane – refundacja obejmuje kwotę 1000 zł na aparat słuchowy i 50 zł na wkładkę uszną. Wymagane jest przedstawienie właściwej legitymacji.Refundacja przysługuje obuusznie, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL.

Refundacja na aparaty stosowane na przewodnictwo kostne – obejmuje kwotę 1800 zł na aparaty słuchowe dla dzieci (do 26 roku życia) oraz 1260 zł w przypadku dorosłych po 26 roku życia (refundacja na dwa aparaty słuchowe, pod warunkiem że niedosłuch w uchu aparatowanym przekroczy wartość 40 dB HL w przypadku osób dorosłych oraz 30 dB HL w przypadku osób do 26 roku życia)

Refundacja na systemy wspomagające słyszenie – obejmuje kwotę 2750 zł i jest przyznawana do 26 roku życia raz na 5 lat. Resztę kosztów pokrywa w dużej mierze PFRON.

Refundacja aparatów słuchowych PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)

logo_PFRON_2011_rDla osób posiadających grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, możliwe jest dofinansowanie ze środków PFRON. Jego wielkość jest uzależniona od powiatu oraz okresu, w którym pacjent stara się o dofinansowanie. Środki PFORN wydawane są przez tzw. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR dotyczy osób zamieszkujących w powiecie danej miejscowości) oraz MOPS (MOPR) w dużych miastach wojewódzkich. Wielkość refundacji ze środków PFRON jest zróżnicowana i jest ustalana odrębnie dla danego województwa na konkretny rok kalendarzowy.

Aby znaleźć odpowiedni PCPR dla Państwa powiatu prosimy kliknąć na link: http://www.pcpr.info/znajdzswojpcpr, lub wpisać „PCPR nazwa miasta” w wyszukiwarce Google (www.google.pl

Chcąc znaleźć MOPS (MOPR) dla Państwa miejsca zamieszkania, prosimy wpisać „MOPS nazwa miasta” (np.: MOPS Warszawa) w wyszukiwarce Google (www.google.pl)


DRUKI DO POBRANIA 

Wniosek o refundację z NFZ  na aparat słuchowy i wkładkę uszną- pobierz 

Wniosek o dofinansowanie do aparatu słuchowego PCPR/ PFRON- pobierz

Wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu- pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej – pobierz

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla dziecka- pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby dorosłej- pobierz

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla dziecka- pobierz

Wniosek o wydanie karty parkingowej- pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla dziecka- pobierz

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej dla osoby dorosłej- pobierz

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress