usmiech-dzieckaEfekty aktywnego treningu słuchowego NEUROFLOW

Wielu rodziców pyta, jakie są efekty terapii Neuroflow? Czy lepiej prowadzić trening w domu czy w gabinecie logopedycznym? W jakich obszarach funkcjonowania spotykamy się z największą poprawą wyników dziecka? Na te i inne pytania postanowiliśmy udzielić odpowiedzi poprzez krótkie studium przypadku jednej z naszych pacjentek, 6-letniej Izy. 

Izabela została skierowana na badania słuchu oraz diagnozę przetwarzania słuchowego przez swojego logopedę. Dziewczynka ma 6 lat, uczęszcza do zerówki przedszkolnej. Mimo intensywnej terapii Iza nie wykazywała widocznych efektów. Z wywiadu dowiadujemy się, że dziewczyna ma opóźniony rozwój mowy (zaczęła mówić w wieku 4 lat). Dodatkowo często chorowała na uszy, leczona była na stale utrzymujący się płyn w uszach. Dziewczynkę cechuje niewyraźna mowa, nieprawidłowa realizacja głosek dźwięcznych oraz szeregu szumiącego, syczącego i ciszącego (liczne elizję, substytucje i metatezy). Izabela ma problem z odwzorowaniem rytmu i melodii, co wskazuje na zaburzenia słuchu fonematycznego. Budowa aparatu artykulacyjnego prawidłowa. Dodatkowo w testach zdaniowych brak odpowiedniej kolejności powtarzanych słów. Dziewczynka ma problemy z długimi zdaniami, często powtarza tylko pierwszą część wypowiedzi.

Wyniki testów wyższych funkcji słuchowych:

 • Test reakcji wzrokowej – TRW – średni czas reakcji dla bodźców wzrokowych: 471.579 [ms]
 • Test reakcji słuchowej – TRS – średni czas reakcji dla bodźców słuchowych: 496.00 [ms]
 • Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – ASPN słowa; SNR: 1.000 [dB]
 • Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – ASPN zdania; SNR: 9.000 [dB]
 • Przesiewowy dychotyczny test liczbowy – DDT; odsetek prawidłowych odpowiedzi: UP 67%, UL 22%
 • Przesiewowy test sekwencji tonów o różnej wysokości – FPT; odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji: 30%

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono ryzyko zaburzeń przetwarzania słuchowego APD z klasyfikacji:

 • uwaga słuchowa (rozumienie mowy w hałasie, pamięć słuchowa)
 • integracja i separacja obuuszna
 • słuch fonematyczny

Zalecono włączenie do terapii logopedycznej ćwiczeń słuchowych (analiza, synteza, różnicowanie częstotliwości i długości dźwięków). Dodatkowo zalecono aktywny trening słuchowy NEUROFLOW (przygotowany według powyższej diagnozy). Izabela rozpoczęła trening słuchowy Neuroflow z częstotliwością 3 razy w tygodniu, w tym jedne zajęcia z logopedą w placówce, dwa razy w tygodniu zajęcia przeprowadzane z mamą w domu. Iza odbywała zajęcia ze zmienną motywacją. Dużym wsparciem w terapii były cotygodniowe spotkania z logopedą , ponieważ mógł on kontrolować efekty terapii i przekazywać dodatkowe wskazówki do pracy mamie małej pacjentki.

Rediagnoza testów psychoakustycznych APD po zakończeniu I etapu treningu:

 • Test reakcji wzrokowej – TRW – średni czas reakcji dla bodźców wzrokowych: 631.900 [ms]
 • Test reakcji słuchowej – TRS – średni czas reakcji dla bodźców słuchowych: 661.400 [ms]
 • Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – ASPN słowa; SNR: -1.333 [dB]
 • Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – ASPN zdania; SNR: 1.000 [dB]
 • Przesiewowy dychotyczny test liczbowy – DDT; odsetek prawidłowych odpowiedzi: UP 85%, UL 17%
 • Przesiewowy test sekwencji tonów o różnej wysokości – FPT; odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji: 70%

Ocena postępów dziecka po zakończeniu I etapu treningu Neuroflow: Dziecko wykazuje znaczącą poprawę w zakresie testów rozumienia mowy w szumie ASPN. Zarówno w teście słownym jak i zdaniowym osiąga wynik prawidłowy. Wystąpiły nieliczne zniekształcenia, np. elizje pas -as, substytucje mecz – mec, jednak mieszące się w normie rozwojowej dla wieku 6 lat. Widoczny jest znaczący progres w teście DDT dla ucha prawego (67% – 85%), co świadczy o prawidłowej dominacji ucha prawego dla mowy. W teście uwagi rozproszonej DDT zauważalna jest jednak wciąż duża dysproporcja między rozpoznawaniem mowy w uchu prawym i lewym (w uchu lewym dziewczynka powtarza zaledwie 17% materiału) . Dużą poprawę zaobserwowano w teście FPT (30% – 70%). Świadczy to o poprawie w zakresie funkcjonowania słuchu fonematycznego oraz pamięci krótkotrwałej.

Zalecono kontynuowanie II etapu treningu słuchowego Neuroflow oraz kontrolę testów wyższych funkcjo słuchowych APD po zakończeniu II etapu treningu.

Iza ponownie wykonywała trening przemienny – jeden raz w tygodniu trening z logopedą połączony z ćwiczeniami słuchowymi oraz 2 razy w tygodniu w warunkach domowych.

Rediagnoza testów psychoakustycznych APD po zakończeniu II etapu treningu

 • Test reakcji wzrokowej – TRW – średni czas reakcji dla bodźców wzrokowych: 378.667 [ms]
 • Test reakcji słuchowej – TRS – średni czas reakcji dla bodźców słuchowych: 493.800 [ms]
 • Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – ASPN słowa; SNR: -4.000 [dB]
 • Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie – ASPN zdania; SNR: -2.000 [dB]
 • Przesiewowy dychotyczny test liczbowy – DDT; odsetek prawidłowych odpowiedzi: UP 65%, UL 45%
 • Przesiewowy test sekwencji tonów o różnej wysokości – FPT; odsetek prawidłowo rozpoznanych sekwencji: 100%

Ocena postępów dziecka po zakończeniu II etapu treningu Neuroflow: Widoczny jest znaczący progres z testach ASPN (słowa, zdania). Dziecko powtarza prawidłowo materiał słowny, nawet przy znaczącym natężeniu hałasu w tle. Uzyskano prawidłowy wynik w teście uwagi rozproszonej DDT dla ucha lewego (17%-45%). Zauważalna poprawa również w teście FPT różnicowania wysokości dźwięków (diagnoza I-30%, rediagnoza po I etapie – 70%, rediagnoza po II etapie – 100%), co świadczy o istotnej poprawie w zakresie słuchu fonematycznego oraz pamięci słuchowej.

Dodatkowo mama zauważa dużą poprawę w mowie dziewczynki. Iza mówi wyraźniej, nie występują już zamiany głosek dźwięczna – bezdźwięczna. Czasami występują substytucje np. sz-s, wymagające utrwalenia. Ponadto zauważalny progres w zakresie koncentracji uwagi. Iza potrafi dłużej utrzymać uwagę na danym poleceniu, nie rozprasza się tak szybko. Mama zauważa również poprawę w sferze emocjonalnej dziewczynki. Iza jest pewniejsza siebie, łatwiej wchodzi w relacje z rówieśnikami w grupie. Iza rozpoczyna teraz naukę w klasie pierwszej. Zalecono obserwację funkcjonowania Izy w pierwszych miesiącach edukacji szkolnej. W przypadku trudności z nauką bądź utrzymaniem uwagi na lekcji zaleca się kontynuację III etapu treningu.


Opracowała: Katarzyna Ligenza
Redakcja: Aleksandra Stojak


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close