Turnus rehabilitacyjny poprowadzą najlepsi specjaliści z szeroko rozumianej dziedziny SURDO, osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dzieckiem z wadą słuchu, którzy posiadają wielką wiedzę i pasję do tego, co robią każdego dnia.

Z przyjemnością przedstawiamy sylwetki wszystkich terapeutów:

Aleksandra Stojak – protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA w Warszawie, wykładowca.
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie zdobywała wiedzę i uprawnienia z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. W latach 2013-2015 zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii słuchu metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS u dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD.

Od 10 lat zajmuje się osobami z zaburzeniami słuchu pod względem diagnostyki, protezowania, terapii oraz ich rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę surdopedagogiczną, korzysta z  metod audytywno- werbalnej rehabilitacji słuchu i mowy oraz współpracuje z osobami Głuchymi w języku migowym. Zwolenniczka multidyscyplinarnego oddziaływania terapeutycznego.

W 2015 roku założyła Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA  w Warszawie, które obecnie prężnie objęło opieką setki dzieci z zaburzeniami słuchu. Oprócz badań słuchu, doboru aparatów słuchowych, konsultacji specjalistycznych, terapii słuchowych, Centrum FONETIKA prowadzi badania naukowe w zakresie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych APD. Centrum zatrudnia i współpracuje z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie słuchu i mowy.

Główne zainteresowania zawodowe: diagnostyka niedosłuchów u dzieci, centralne zaburzenia słuchu APD, terapie słuchowe oraz szeroko rozumiany świat osób niesłyszących.


Aleksandra Kaczyńska – neurologopeda, surdologopeda, terapeuta, pedagog specjalny

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Pracowała jako nauczyciel-pedagog specjalny w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie miała okazję wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami. Obecnie przyjmuje pacjentów w swoim Centrum Terapeutycznym. Równolegle zaangażowała się w pracę na rzecz innych osób, spełniając się jako wolontariuszka Fundacji dla dzieci Niesłyszących „Echo” w Warszawie, ale także wspomagała swoimi konsultacjami Fundację Rodziny Waksmundzkich „Projan”, z którą związana jest do dziś. Na stałe współpracuje z Centrum Terapeutycznym „Uniquecenter” z Warszawy, gdzie ma przyjemność pracować w systemie turnusowym jako terapeuta-neurologopeda z dziećmi z całego świata, korzystając z najnowszych rozwiązań terapeutycznych i innowacyjnych pomocy. Ponadto związana jest z Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA Aleksandry Stojak, z którym współpracuje w zakresie badań słuchu, terapii słuchowych, ale także szkoleń specjalistycznych z zakresu surdopedagogiki i surdologopedii. Znajduje się także w gronie specjalistów Niepublicznej Poradni „INSPIRACJA”, gdzie prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną.


Małgorzata Chłopecka – logopeda, dyplomowany protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji.

Od 7 lat prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe logorytmiczne dla małych dzieci z wadą słuchu w Poradni Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, udzielam  porad w zakresie profilaktyki logopedycznej dla rodziców małych dzieci ( 0-2 r.ż ).
Od 6 lat koordynuję Program Rehabilitacji Domowej „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange dla małych dzieci z wadą słuchu na terenie województwa mazowieckiego.
Ukończyłam III poziomy szkolenia w zakresie wykorzystania metody werbo – tonalnej w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu. Jestem współautorem programu edukacyjnego w języku polskim dla dzieci z wadą słuchu “Sound Foundation for Babies”, który jest skierowany do logopedów i rodziców dzieci do 5 r.ż.
Praca z maluchami daje mi ogromną satysfakcję, niezmiennie fascynuje mnie ich rozwój i to, jak różnie reagują na proponowane przeze mnie formy terapii. W wolnych chwilach chodzę po górach, układam puzzle , czytam i gotuję.


Marta Stasiorczyk– pedagog specjalny, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, z zamiłowania surdologopeda. Obecnie nauczyciel-logopeda w przedszkolu i terapeuta w żłobku. Mama Hani i Olka.
Od 9 lat pracuję z dziećmi z wadą słuchu w różnym wieku prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe  (logorytmika) w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy PZG w Warszawie.
Pracowałam również w Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym “Echo” oraz byłam terapeutą słuchu i mowy w ramach projektu “Rehabilitacja Domowa” realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu “Dźwięki Marzeń”.
Prowadziłam również szkolenia i warsztaty w Szkołach Podstawowych do zadania zleconego przez Ministerstwo Zdrowia nt. “Program edukacyjny poświęcony wpływowi czynników środowiskowych na zaburzenia słuchu i dzieci i młodzieży”. Regularnie biorę udział w kursach i szkoleniach dotyczących terapii dzieci z wadą słuchu jak i innymi niepełnosprawnościami.  Uzyskałam przeszkolenie w zakresie wykorzystania programu edukacyjnego dla dzieci z wadą słuchu “Sound Fundation for Babies” .Ukończyłam kurs metody werbo-tonalnej I stopnia oraz kurs języka migowego. Ponadto uczestniczyłam w wielu innych szkoleniach i konferencjach , które umożliwiły mi doskonalenie warsztatu pracy terapeutycznej.
Praca z dziećmi oraz ich rodzinami daje mi niezwykle dużo satysfakcji i radości.

Barbara Więcek – neurologopeda, logopeda, surdopedagog.

Z dziećmi z wadą słuchu pracuje od 29 lat. Ukończyłam Pedagogikę Specjalną ze specjalnością Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), Pomagisterskie Studia Logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Neurologopedię na Studiach Podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Z pracy z dziećmi i ich rodzicami czerpię mnóstwo satysfakcji i po prostu to lubię. Odpoczywam przy Mozarcie, Beatlesach i zbieraniu bursztynów.

 

 


Kinga Chudzik – Kwiecień- logopeda, terapeuta wczesnej interwencji

Z dziećmi z wadą słuchu oraz trudnościami rozwojowymi pracuję do 11 lat. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna ze specjalnością Logopedia  oraz studia podyplomowe z zakresu Wczesnej Interwencji Terapeutycznej – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nowe umiejętności i wiedzę staram się zdobywać uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach prowadzonych przez różne placówki doskonalenia zawodowego w całej Polsce. Z zamiłowania i doświadczenia surdologopeda.

Obecnie pracuję jako logopeda w Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Ruchowej oraz Słuchu i Mowy Polskiego Związku Głuchych w Warszawie oraz w Niepublicznym Przedszkolu i Żłobku „Kraina Cudów” w Pruszkowie. Prowadzę indywidualne zajęcia logopedyczne oraz zajęcia grupowe z logorytmiki. Praca z dziećmi oprócz satysfakcji z niesienia pomocy, pozwala mi na pozostawanie w ciągłym kontakcie z moim wewnętrznym dzieckiem, które bardzo lubię.

Prywatnie córka, siostra, żona oraz „matka” dwóch kotów (rudego Stefana i szarego Kazika) i „matka chrzestna” jednego psa (biszkoptowej Latte), gaduła. Lubię się śmiać, czytać, oglądać filmy (o Superbohaterach) i seriale (ostatnio koreańskie), słuchać muzyki, oglądać (czasem tańczyć) balet, zwiedzać nowe i wracać do starych miejsc, podróżować pociągiem, jeść smaczne jedzenie, patrzeć na morze, drzewa, padający deszcz i śnieg. 


Anna Konopacka – MT-BC, muzykoterapeuta, surdopedagog

Ukończyła muzykoterapię w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w 2014. Tytuł muzykoterapeuty i magistra sztuki uzyskała broniąc pracy badającej wpływ oddziaływań muzykoterapeutycznych na rozwój psychospołeczny dzieci z deficytami słuchu. Uzyskała tytuł certyfikowanego muzykoterapeuty (MT-BC), przystępując do egzaminu prowadzonego przez międzynarodową Komisję Certyfikacyjną. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. W 2016 ukończyła studia podyplomowe na kierunku “surdopedagogika”. Od 2014 roku jest wykładowcą w Akademii Muzycznej w Katowicach, prowadząc zajęcia związane z wykorzystaniem muzykoterapii w surdopedagogice.

Praktykę muzykoterapeutyczną zdobywała od pierwszego roku studiów, prowadząc zajęcia w różnych placówkach – żłobki, przedszkola integracyjne, świetlice środowiskowe, specjalny ośrodek wychowawczy. W 2014 prowadziła zajęcia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach. Od 2015-2017 związana była z Centrum Terapeutycznym “STAMINA” w Gliwicach. Od 2013 prowadzi zajęcia umuzykalniające oraz muzykoterapię w Szkole Muzycznej “YAMAHA” w Zabrzu. Obecnie związana jest z placówką artystyczną “Prac Zabaw” w Katowicach.


Joanna Marjańska- oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (Wydział Pedagogiczny; specjalność: pedagogika rewalidacyjna; specjalizacja: surdopedagogika). Ukończone studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku; kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna  (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie.
Pracowałam jako wychowawca na świetlicach środowiskowych „Słonecznikowa Brać” i „Słoneczny Zaułek” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Realizowałam zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Przystań, do której mogę wrócić” w świetlicach środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku. Znam również doskonale pracę wychowawcy przedszkola, gdyż pełniłam ową rolę w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowy Dom” w Jabłonnie. Obecnie jestem czynnym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie.

Swoją działalność od 2003 roku związałam ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnoprawnych i ich Przyjaciół (KLIKA) z siedzibą w Krakowie (referencje do opieki nad osobą niepełnosprawną). Byłam wolontariuszką w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Praktyki zdobyłam na półkoloniach w świetlicy środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku zorganizowanych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Opracowałam wówczas program zajęć z profilaktyki uzależnień w ramach obchodów Miesiąca Profilaktyki Lokalnej. Miałam swój udział
w opracowywaniu Projektu profilaktycznego Słuchaj, wybierz, zapamiętaj skierowanego do dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych MOPS w Pułtusku. Stworzyłam projekt Programu psychoedukacyjnego Wzmacnianie poczucia własnej wartości dla dzieci  i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Ponadto brałam udział w licznych warsztatach i szkoleniach.
Moje zainteresowania to książki, film, muzyka, taniec, gotowanie, sztuka.


Wiesława Urszula Winiarska – pedagog,logopeda,neurologopeda.

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Pedagogika, Uniwersytetu Gdańskiego – Logopedia, SWPR – Warszawa -Neurologopedia.
Od ponad 30 lat pracuje w zawodzie logopedy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.-przyjmuje dzieci i młodzież z różnymi  problemami logopedycznymi, ORM, z różnymi wadami mowy, niedosłuchami, rozszczepami, jąkające, z opóźnionym rozwojem intelektualnym i inne.  Wykonuje od wielu lat przesiewowe badania słuchu u dzieci Platformą Badania Zmysłów. Od 2007 roku – do września 2017 roku- terapeuta Fundacji Dźwięki Marzeń prowadzący rehabilitację domową dzieci, jak również terapeuta wielu turnusów rehabilitacyjnych -wakacyjnych- dla dzieci i rodziców z wadą słuchu w ramach Fundacji Dźwięki Marzeń. Uczestniczyła w kilkustopniowym szkoleniu z metody werbo – tonalnej, będącej wiodącą w rehabilitacji słuchu wśród małych dzieci.
Ukończyła wiele kursów i szkoleń specjalistycznych, logopedycznych, pedagogicznych, psychologicznych i z wielu innych pokrewnych dziedzin, mających wpływ na ogólny rozwój dziecka, wzbogacając swój warsztat pracy i wieloletnie doświadczenie.
Współpracuje od wielu lat ze Specjalistyczną Poradnią Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu. Prowadzi Gabinet Logopedyczny w ramach NFZ,  w którym przyjmuje dzieci, młodzież i dorosłych.
Matka dwójki dorosłych i samodzielnych już dzieci: córki i syna.
Ponad 25 lat śpiewa w Chórze Nauczycielskim, udziela się społecznie w różnych organizacjach społecznych i kościelnych, pełniąc różne funkcje. Jest prezesem Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej. Bardzo ceni sobie zalety chodzenia z kijami po lesie w ramach Nordic Walking, uczestnicząc w tej formie, w zorganizowanej grupie przyjaciół.

Justyna Cudny – surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, pedagog specjalny

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku studiów magisterskich “Pedagogika specjalna”, specjalności: surdopedagogika i terapia pedagogiczna, studiów podyplomowych “Edukacja wczesnoszkolna”, Uniwersytetu SWPS w Warszawie – studia podyplomowe “Stosowana analiza zachowania” oraz Zespołu Policealnych Szkół Medycznych w Warszawie na kierunku “Protetyk słuchu”.
Umiejętności praktyczne nabywała m. in. w Ośrodku TPD “Helenów” w Warszawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. O. Lipkowskiego w Warszawie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, Przedszkolu Integracyjnym nr 17 “Przyjazna kraina” w Warszawie.
Pracuje w publicznej szkole podstawowej jako terapeuta pedagogiczny, gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną, rewalidację i warsztaty dla rodziców oraz koordynuje realizację projektu “Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Pod swoją opieką ma uczniów z dysleksją rozwojową i jej ryzykiem, ADHD, zaburzeniami ASD, CAPD, niepełnosprawnością intelektualną i mutyzmem wybiórczym.
Stale rozwija swój warsztat pracy na licznych kursach doskonalących i szkoleniach na temat: procesów integracji sensorycznej, zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego, rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych, nabywania umiejętności czytania i pisania.
Swoją wiedzą i pomysłami dzieli się z nauczycielami w czasie szkoleń wewnętrznych oraz forum nauczycieli i sieci współpracy przy Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.

 

Aneta Połynka – protetyk słuchu, audiofonolog, logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikacje z zakresu Protetyki Słuchu uzyskała kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii mowy, głosu i słuchu zdobywała w czasie praktyk w Klinikach i Poradniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Pracownia Audiometryczna i Pracownia EEG, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Klinika Otolaryngologii, Klinika Pediatrii, Klinika Neonatologii, Klinika Neurologii).
Odbyła praktyki w gabinetach protetycznych, gdzie zgłębiała wiedzę dotycząca obsługi, doboru i regulacji aparatów słuchowych, a także uczyła się protezowania dorosłych i dzieci.

Ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym, zorganizowanym przez PZG Zarząd Główny w Białymstoku. W latach 2013-2015 uczestniczyła w spotkaniach i ważnych wydarzeniach Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszących „MIG-iem” w Białymstoku, gdzie prowadziła wykłady edukacyjne dla osób niesłyszących. Była opiekunem koło języka migowego dla dzieci słyszących w szkole podstawowej nr 34 w Białymstoku.
W 2016 brała czynny udział w IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych ZAKOPANE- BIAŁYSTOK 2016  – wykonywanie badań słuchu wśród młodzieży niepełnosprawnej.

DODATKOWO
-Spełnia się jako logopeda w warszawskim przedszkolu międzynarodowym gdzie prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych z różnymi zaburzeniami
-Organizuje cykliczne, grupowe warsztaty emisji głosu dla osób zawodowo pracujących głosem
-Bierze udział w licznych konferencjach naukowych dotyczących fizjologii i patologii głosu, mowy i słuchu
-Jest miłośniczką podróży, psów i uwielbia śpiewać.

„Praca audiologa i logopedy daje mi zawodową satysfakcję i poczucie spełnienia. Cieszę się, że mogę pomagać ludziom”.

 


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close