Wada suchu u dzieci. Dziecko u lekarza laryngologa. Lekarz laryngolog tumaczy dziecku jak nosi aparat suchowyKWALIFIKACJA DZIECKA DO PROGRAMU

Kwalifikację dziecka do programu Dziecięcego Banku Aparatów Słuchowych przeprowadza lekarz audiolog, protetyk słuchu, surdologopeda oraz koordynator Banku na podstawie wysłanych przez rodzica lub opiekuna wyników badań dziecka, wieku rozwojowego oraz indywidualnej sytuacji dziecka.

.

Aby wniosek rodzica, o przyznanie dziecku pomocy słuchowych z Dziecięcego Banku Aparatów Słuchowych został rozpatrzony, należy:

1. Wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy (formularz zgłoszeniowy)

2. Z załączniku formularza umieścić posiadane wyniki badań dziecka, w tym: wynik badania ABR, otoemisji akustycznej, audiometrii impedancyjnej z tympanometrią, opinię logopedy o reakcjach słuchowych dziecka. Jeśli dziecko nie posiada któregoś z wyników należy umieścić tą informację w treści formularza zgłoszeniowego. W takiej sytuacji dziecko zostanie wpisane na wykonanie badania w możliwie szybkim terminie.

3. Aby wniosek został rozpatrzony wiek dziecka nie może przekraczać 24 m-c.

4. Jeśli wszystkie dokumenty zostaną zaakceptowane, koordynator programu skontaktuje się z Państwem w celu umówienia doboru aparatu/-ów słuchowych oraz pobrania odlewów do wkładki/ wkładek usznych.

5. Od momentu doboru aparatów słuchowych czas oczekiwania na wypożyczenie wynosi maksymalnie 1-2 tygodnie

.

Zobacz pozostałe zakładki

+ O PROGRAMIE                        +REGULAMIN                   +FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress