Czym jest muzykoterapia?
Muzykoterapia ma wiele definicji. W najprostszym ujęciu jest stosowaniem muzyki i jej elementów w celu poprawy funkcjonowania i jakości życia. W przypadku dzieci z deficytami słuchu, muzykoterapia pozytywnie wpływa na rozwój mowy i języka, jest formą treningu słuchowego – m.in. dostarcza nowych bodźców dźwiękowych. Pozwala również na rozwijanie umiejętności społecznych – słuchanie innych uczestników i prowadzącego, rozumienie poleceń i ich realizowanie, współpraca w grupie, czekanie na swoją kolej. Może dostarczać również wielu pozytywnych doświadczeń emocjonalnych i m.in. wspierać dziecko w budowaniu prawidłowej samooceny.

Dla kogo jest zalecana?
Zajęcia muzykoterapeutyczne przeznaczone są dla wszystkich, niezależnie od wieku, stopnia uszkodzenia słuchu, czy umiejętności muzycznych.
Muzykoterapia ćwiczy koncentrację uwagi na dźwięku, poczucie rytmu, powtarzanie rytmu i sekwencji dźwięków, pamięć słuchową, współpracę w grupie.

Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem muzyki na żywo – gitary, pianina, bębnów oraz wielu innych instrumentów i rekwizytów. Prowadzący bazuje głównie na piosenkach, zabawach muzyczno-ruchowych, aktywnościach związanych z wykorzystaniem głosu i instrumentów oraz improwizacji instrumentalnej lub instrumentalno-wokalnej. Wspiera uczestników w aktywnym uczestniczeniu, bazując głównie na rytmie, dynamice i artykulacji. Dostosowuje aktywności do potrzeb i możliwości uczestników.

Czy rodzice mogą brać udział w zajęciach ?
Oczywiście. Jeśli rodzice mają ochotę, mogą uczestniczyć w zajęciach. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Zajęcia prowadzi:

.
mgr Anna Konopacka – muzykoterapeutka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zajmuje się muzykoterapią dziecięcą oraz surdomuzykoterapią.   Współpracuje z Centrum Terapeutycznym “STAMINA” w Gliwicach, Żłobkiem i Przedszkolem z oddziałami integracyjnymi “Bajkowa Kraina” w Katowicach i Chorzowie oraz Szkołą Muzyczną Yamaha w Zabrzu, w której prowadzi muzykoterapię dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz jest nauczycielem programów wczesnodziecięcych. W 2018 wzięła udział w turnusie rehabilitacyjnym dla dzieci z wadą słuchu, organizowanym przez Centrum FONETIKA.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress