NASI SPECJALIŚCI
diagnoza zaburzeń słuchu

cropped-fonetika201510-4.jpg

Aleksandra Stojak– protetyk słuchu ogólny i dziecięcy, pedagog specjalny, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS oraz metody Warnkego, provider Neuroflow ATS, założycielka Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Fonetika w Warszawie, wykładowca.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zdobywała wiedzę i uprawnienia z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. W latach 2013-2015 zdobyła uprawnienia do prowadzenia terapii słuchu metodą Johansena IAS oraz Neuroflow ATS u dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD.

Od 10 lat zajmuje się osobami z zaburzeniami słuchu pod względem diagnostyki, protezowania, terapii oraz ich rodzinami. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę surdopedagogiczną, korzysta z  metod audytywno- werbalnej rehabilitacji słuchu i mowy oraz współpracuje z osobami Głuchymi w języku migowym. Zwolenniczka multidyscyplinarnego oddziaływania terapeutycznego.

W 2015 roku założyła Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA  w Warszawie, które obecnie prężnie objęło opieką setki dzieci z zaburzeniami słuchu. Oprócz badań słuchu, doboru aparatów słuchowych, konsultacji specjalistycznych, terapii słuchowych, Centrum FONETIKA prowadzi badania naukowe w zakresie zaburzeń wyższych funkcji słuchowych APD. Centrum zatrudnia i współpracuje z najwyższej klasy specjalistami w dziedzinie słuchu i mowy.

Główne zainteresowania zawodowe: diagnostyka niedosłuchów u dzieci, centralne zaburzenia słuchu APD, terapie słuchowe oraz szeroko rozumiany świat osób niesłyszących.


lek. Maja de Ines – audiolog, foniatra.

Ukończyła Wydział Lekarski Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w 2005 r. Pracowała w Poradni Audiologiczno-Foniatrycznej oraz w Klinice Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie oraz w Poradni Zaburzeń Komunikowania Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.
Aktualnie pracuje w Poradni Foniatryczno-Audiologicznej Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Zakres działalności obejmuje m.in. diagnostykę i leczenie chorób uszu, zaburzeń słuchu, mowy, chorób krtani u dzieci i dorosłych.
Szczególnie ukierunkowania kliniczne i zainteresowania obejmują zaburzenia rozwoju mowy i komunikacji u dzieci oraz wczesną diagnostykę zaburzeń neurorozwojowych, także zaburzeń ze spektrum autyzmu. Jest certyfikowanym terapeutą ESDM (The Early Start Denver Model) – metody wczesnej interwencji terapeutycznej przeznaczonej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Główne obszary konsultacji:

  • zaburzenia słuchu
  • przerost migdałków
  • choroby laryngologiczne
  • opóźniony rozwój mowy
  • zaburzenia mowy
  • choroby krtani
  • niedosłuch
  • szumy uszne
  • choroby uszu
  • chrypka


Katarzyna Bednarczyk (Ligenza) 
– audiolog ogólny, protetyk słuchu, logopeda, certyfikowany terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS, provider Neuroflow ATS

Absolwentka dwustopniowych studiów na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz dyplomowany protetyk słuchu w Medycznym Studiu Zawodowym im. Stanisława Liebharta w Lublinie.

Przez okres 1,5 roku pracowała jako protetyk słuchu w Studiu Akustyki Słuchu Echo w Lublinie, gdzie zdobywała doświadczenie w zakresie protezowania osób z uszkodzonym narządem słuchu. W tym czasie miała możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach produktowych z branży aparatów słuchowych. Dodatkowo w okresie studiów odbyła praktykę w Szpitalu Klinicznym w Lublinie w Pracowni Badań Słuchu, gdzie uzyskała doświadczenie w zakresie diagnostyki zaburzeń słuchu, wykonując badania subiektywne i obiektywne.

Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół ośrodkowych zaburzeń słuchu APD. Jest miłośniczką kotów, teatru i teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.


jolaJolanta Przyborowska– technik badań audiologicznych, protetyk słuchu
Specjalista w zakresie diagnostyki słuchu u dzieci, absolwentka Studium Techniki Audiologicznej Politechniki Warszawskiej. Na co dzień uczestniczy w diagnozie dzieci w placówce klinicznej, gdzie wykonuje badania: ABR, ASSR, ENG, CAPD, MMN, P300, DPOAE, TEOAE, jak również badania audiometryczne, behawioralne oraz badania korzyści z aparatów słuchowych. W swojej pracy jest uznanym specjalistą, pełnym ciepła ze wspaniałym podejściem do małego pacjenta.
Ukończone kursy i uprawnienia:
– kurs języka migowego II stopnia
– “Protezowanie małych dzieci z wadą słuchu”
– “Badanie Potencjałów Stanu Ustalonego (ASSR)”
– “Badanie Potencjałów Słuchowych Wywołanych z Pnia Mózgu BERA”
– szkolenie w zakresie wykonywania badań elektronystagmografii ENG
– szkolenie z zakresu diagnostyki zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD oraz udział w badaniach naukowych z tego zakresu.
Ponadto uczestniczy w licznych konferencjach i zjazdach audiologiczno- laryngologicznych, związanych z tematyką słuchu u dzieci i dorosłych. W Centrum Fonetika prowadzi badania nocne u małych dzieci, noworodków oraz niemowląt.

zdj Aneta PAneta Połynka – protetyk słuchu, audiofonolog, logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na którym ukończyła 5-letnie studia na kierunku Logopedia z Fonoaudiologią. Kwalifikacje z zakresu Protetyki Słuchu uzyskała kończąc Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.

Doświadczenie zawodowe z zakresu diagnozy i terapii mowy, głosu i słuchu zdobywała w czasie praktyk w Klinikach i Poradniach Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (Pracownia Audiometryczna i Pracownia EEG, Poradnia Logopedyczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Klinika Otolaryngologii, Klinika Pediatrii, Klinika Neonatologii, Klinika Neurologii).
Odbyła praktyki w gabinetach protetycznych, gdzie zgłębiała wiedzę dotycząca obsługi, doboru i regulacji aparatów słuchowych, a także uczyła się protezowania dorosłych i dzieci.

Ukończyła kurs z Systemu Językowo-Migowego na poziomie zaawansowanym, zorganizowanym przez PZG Zarząd Główny w Białymstoku. W latach 2013-2015 uczestniczyła w spotkaniach i ważnych wydarzeniach Stowarzyszenia Pomocy Niesłyszących „MIG-iem” w Białymstoku, gdzie prowadziła wykłady edukacyjne dla osób niesłyszących. Była opiekunem koło języka migowego dla dzieci słyszących w szkole podstawowej nr 34 w Białymstoku.
W 2016 brała czynny udział w IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych ZAKOPANE- BIAŁYSTOK 2016  – wykonywanie badań słuchu wśród młodzieży niepełnosprawnej.

DODATKOWO
-Spełnia się jako logopeda w warszawskim przedszkolu międzynarodowym gdzie prowadzi terapię dzieci dwujęzycznych z różnymi zaburzeniami
-Organizuje cykliczne, grupowe warsztaty emisji głosu dla osób zawodowo pracujących głosem
-Bierze udział w licznych konferencjach naukowych dotyczących fizjologii i patologii głosu, mowy i słuchu
-Jest miłośniczką podróży, psów i uwielbia śpiewać.

„Praca audiologa i logopedy daje mi zawodową satysfakcję i poczucie spełnienia. Cieszę się, że mogę pomagać ludziom”


Katarzyna Majewska – audiofonolog, protetyk słuchu

Ukończyła Audiofonologię z protetyką słuchu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,  gdzie zdobywała wiedzę z zakresu funkcjonowania, badań i protezowania narządu słuchu. Absolwentka Protetyki słuchu na Uniwersytecie Medycznym im. Karola i Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie doskonaliła umiejętności doboru aparatów słuchowych i diagnostyki słuchu u dzieci i dorosłych.
Praktyki odbywała w jednostkach audiologicznych o najwyższym stopniu referencyjności w Polsce – Samodzielnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Instytucie “Pomnik- Centrum Zdrowia dziecka”, Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu a także Wielkopolskim Centrum Onkologii, poznając specyfikę pracy w interdyscyplinarnym zespole opiekującym się pacjentem niedosłyszącym a także w gabinetach protetyki słuchu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie “Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” oraz Samodzielnym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, wykonując badania takie jak: ABR, MMN, P300, VEMP, OAE, AI, testy psychoakustyczne u dzieci i dorosłych a także testy CAPD.

 


NASI LOGOPEDZI
terapia słuchu i mowy 

IMG_20170618_170124 (1)
Aleksandra Kaczyńska- neurologopeda, terapeuta, pedagog specjalny

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Założycielka Centrum Terapeutycznego i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pułtusku. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im.M.Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Policealne Studium Medyczne w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, surdopedagogiem, terapeutą pedagogicznym, protetykiem słuchu, logopedą, a przede wszystkim neurologopedą. Dodatkowo ukończyła wiele kursów i szkoleń kwalifikacyjnych, dzięki czemu jest certyfikowanym terapeutą ręki, terapeutą widzenia, terapeutą taktylnym, diagnostą w zakresie dysleksji i trudności w uczeniu się, trenerem umiejętności społecznych, specjalistą od Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji, nauczycielem symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania, diagnostą pedagogicznym w zakresie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD), diagnostą Profilem Psychoedukacyjnym Schoplera PEP-R, trenerem umiejętności karmienia. Pracowała jako nauczyciel-pedagog specjalny w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi, gdzie miała okazję wspierać rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami. Obecnie przyjmuje pacjentów w swoim Centrum Terapeutycznym. Równolegle zaangażowała się w pracę na rzecz innych osób, spełniając się jako wolontariuszka Fundacji dla dzieci Niesłyszących „Echo” w Warszawie, ale także wspomagała swoimi konsultacjami Fundację Rodziny Waksmundzkich „Projan”, z którą związana jest do dziś. Na stałe współpracuje z Centrum Terapeutycznym „Uniquecenter” z Warszawy, gdzie ma przyjemność pracować w systemie turnusowym jako terapeuta-neurologopeda z dziećmi z całego świata, korzystając z najnowszych rozwiązań terapeutycznych i innowacyjnych pomocy. Ponadto związana jest z Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA Aleksandry Stojak, z którym współpracuje w zakresie badań słuchu, terapii słuchowych, ale także szkoleń specjalistycznych z zakresu surdopedagogiki i surdologopedii. Znajduje się także w gronie specjalistów Niepublicznej Poradni „INSPIRACJA”, gdzie prowadzi diagnozę i terapię neurologopedyczną.


IMG_8743

Małgorzata Chłopecka– logopeda, dyplomowany protetyk słuchu, specjalista wczesnej interwencji.

Od 7 lat prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe logorytmiczne dla małych dzieci z wadą słuchu w Poradni Polskiego Związku Głuchych w Warszawie. Prowadzę terapię dzieci z opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy, udzielam  porad w zakresie profilaktyki logopedycznej dla rodziców małych dzieci ( 0-2 r.ż )

Od 6 lat koordynuję Program Rehabilitacji Domowej „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange dla małych dzieci z wadą słuchu na terenie województwa mazowieckiego.

Ukończyłam III poziomy szkolenia w zakresie wykorzystania metody werbo – tonalnej w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu. Jestem współautorem programu edukacyjnego w języku polskim dla dzieci z wadą słuchu “Sound Foundation for Babies”, który jest skierowany do logopedów i rodziców dzieci do 5 r.ż.

Praca z maluchami daje mi ogromną satysfakcję, niezmiennie fascynuje mnie ich rozwój i to, jak różnie reagują na proponowane przeze mnie formy terapii. W wolnych chwilach chodzę po górach, układam puzzle , czytam i gotuję.

__________________________________________________________________________________________________

337365_339293542830739_170070994_oMagdalena Popowska – logopeda, socjolog.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywałam zarówno w placówkach edukacyjnych (szkoły, przedszkola), jak i medycznych (szpitale, przychodnie). Obecnie pracuję w Stowarzyszeniu „Usłyszeć Świat” w Warszawie, gdzie prowadzę indywidualną i grupową terapię dzieci z wadą słuchu oraz innymi zaburzeniami komunikacji. Szczególnie bliska mojemu sercu jest praca z małymi dziećmi. Bardzo sobie cenię coroczny udział w turnusach rehabilitacyjnych, podczas których mam możliwość poznać specyfikę rodzin małych pacjentów, co bywa bardzo pomocne w pracy podczas całego roku.

Prywatnie jestem mamą niesłyszącej, obustronnie zaimplantowanej dziewczynki oraz chłopca z autyzmem. Towarzyszenie w rozwoju moich dzieci uważam za swoje najważniejsze doświadczenie zawodowe. W wolnym czasie dużo czytam, spaceruję, chodzę   po górach i jeżdżę na nartach.

.

ADMINISTRACJA 

Barbara Stojak – Kierownik ds. Administracji

Ukończyła studia wyższe na wydziale Zarządzania, specjalizując się w kierunku Psychologii Biznesu. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako opiekun klienta strategicznego w banku oraz specjalista do spraw administracyjnych i finansowych w rozwijających się przedsiębiorstwach. Charyzma, zdecydowanie i pracowitość to sztandarowe cechy jej charakteru.
W czasie wolnym lubi sprawiać sobie i innym małe przyjemności. Kocha gorzką czekoladę, mocą kawę i dalekie podróże. Jej motto życiowe brzmi “niemożliwe nie istnieje”.

.


Agnieszka Wojtunik – Specjalista ds. Administracji

Studia pierwszego stopnia ukończyła na kierunku Audiofonologia na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W trakcie studiów zgłębiała wiedzę teoretyczną i praktyczną z badań słuchu, u noworodków, niemowląt oraz małych dzieci podczas praktyk i wolontariatu w Ośrodku Audiologii i Foniatrii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Po ukończeniu studiów przepracowała w tym miejscu ponad rok, ceniąc sobie zdobyte doświadczenie i umiejętności.
Kolejny rok poszerzała wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci, pracując w Fundacji SYNAPSIS, a także  ukończyła roczny staż terapeutyczny. Brała udział w projekcie pt. „ W procesie – prowadzenie poradnictwa i rehabilitacji osób z autyzmem w Ambulatoryjnym Ośrodku Diagnostyczno-Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS”.
Obecnie rozwija swoje zainteresowania z zakresu wczesnej interwencji oraz wczesnego wspomagania rozwoju, kontynuując naukę na studiach pedagogicznych o specjalności Logopedia.  Jest osobą pracowitą, komunikatywną, pogodną, otwartą na pomaganie innym.
W wolnych chwilach zgłębia podstawy jogi i wspinaczki, czyta kryminały, a od czasu do czasu upiecze domowe ciasto.


karolinaKarolina Marczak (Deptuła)– Specjalista ds. Administracji

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a obecnie w murach tej samej uczelni walczy o tytuł magistra na kierunku Ekonomia.
Posiada doświadczenie zawodowe, które pozwoliło jej uzyskać niezbędne umiejętności istotne w pracy na stanowisku recepcjonistki. Podczas studiów licencjackich odbyła praktyki w banku, jako asystentka opiekuna klienta.
Jest osobą odpowiedzialną i troskliwą. Ponadto jest otwarta i komunikatywna, co pozwala jej szybko nawiązać bardzo dobry kontakt zarówno z dziećmi, jak i osobami dorosłymi. Jest cierpliwa, opanowana, asertywna i dobrze radzi sobie z pracą w warunkach stresu. W wolnych chwilach poświęca się  projektowaniu własnego domu oraz rodzinie i najbliższym.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress