Regulamin terapii logopedycznych FONETIKA

“Wierzę, że każde dziecko może się komunikować. A to nasze (dorosłych) zadanie jest wyłapać, nazwać i rozbudować te pierwsze sygnały. Poczucie sprawstwa i samodzielność na miarę aktualnych możliwości to to, czym staram się obdarować moich podopiecznych.”
Anna Hajzik-Jurlewicz

Diagnoza neurologopedyczna jest całościowym i kompleksowym działaniem obejmującym następujące obszary:

 • wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, obejmujący okres ciąży, okołoporodowy i pourodzeniowy,
 • szczegółową analizę dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka, a także historii chorób oraz przebytych infekcji,
 • wstępną obserwację dziecka, w tym również jego spontaniczną zabawę, a także spontaniczne reakcje słuchowe i rozwój spontanicznej komunikacji językowej,
 • budowę oraz sprawność narządów artykulacyjnych,
 • konsultację w kierunku wpływu wad zgryzu na artykulację i możliwość terapii w tym kierunku,
 • ocenę funkcji pokarmowych w obrębie jamy ustnej,
 • zakres mowy czynnej oraz mowy biernej,
 • sprawność w zakresie motoryki małej, w tym grafomotoryki,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych oraz zainteresowanie otoczeniem,
 • przebieg i poziom zabawy, kontakt ze środowiskiem żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, a także innymi środowiskami, w których dziecko przebywa, w tym również z innymi ośrodkami terapeutycznymi.

W obszarze działań neurologopedy znajduje się diagnoza:

 • dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ORM,
 • dysfagii (zaburzenia przyjmowania i przełykania pokarmów),
 • dyzartrii (zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne) m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • afazji (zaburzenie systemu językowego u osób po udarach, urazach mechanicznych),
 • komunikacji językowej w autyzmie,
 • dzieci z niedokoształceniem mowy na tle chorób genetycznych (np. Zespół Downa),
 • dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • osób dorosłych z chorobami neurologicznymi, np. choroba Parkinsona
 • dzieci z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym (np. ciąża zagrożona, niska punktacja w skali APGAR, wylewy śródczaszkowe, zamartwica, niedotlenienie okołoporodowe),
 • dzieci niemówiących (budowanie systemów komunikacji językowej opartych na innej modalności niż mowa),
 • niemowląt (ocena odruchów ze sfery orofacjalnej, usprawnianie w zakresie ssania, poprawa koordynacji oddychania-ssania- połykania – regulowanie napięcia mięśniowego w obszarze ustnotwarzowym).

WARUNKIEM CAŁKOWITEJ REZERWACJI WIZYTY JEST MAILOWE LUB TELEFONICZNE UMÓWIENIE WIZYTY ORAZ WPŁATA ZADATKU ZA WIZYTĘ. 

OPŁATA ZADATKU >>>>> KLIKNIJ TU


Konsultacje neurologopedyczne w Fonetice prowadzi:

Anna Hajzik- Jurlewicz – Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika specjalna (specjalność logopedia i surdopedagogika) oraz pedagogika (specjalność psychopedagog kreatywności). Ukończyłam również Wrocławski Uniwersytet Medyczny uzyskując tytuł specjalisty w zakresie Neurologopedii Klinicznej i Wczesnej Interwencji Logopedycznej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako terapeuta słuchu i mowy w Programie Dźwięki Marzeń skierowanym do dzieci z wadą słuchu w wieku od 0 do 36 mies. W ramach współpracy z Fundacją Orange oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie wyjeżdżałam na turnusy rehabilitacyjne, gdzie prowadziłam zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia logopedyczne. Uczestniczyłam też w kilku turnusach organizowanych przez Centrum Wczesnego Wspomagania Ruchu i Mowy – ELF w Warszawie. Konsultowałam i prowadziłam w terapii pacjentów Instytutu Terapii Funkcjonalnej „Dzielny Miś” w Warszawie. Miałam też możliwość wspomagania dzieci i ich rodzin poza granicami Polski pracując jako polski neurologopeda w Londynie. Obecnie jestem pracownikiem NZOZ – Ośrodka dziennej rehabilitacji dla dzieci. Wcześniej pracowałam również w Klinice Neurologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie, gdzie niosłam pomoc osobom z afazją i dyzartrią.


Komu pomaga neurologopeda?

Etapy rozwoju komunikacji językowej 

Wady wymowy i ich przyczyny

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress