speech-pathologist-brisbane-continuing-education

Centrum Fonetika zaprasza na specjalistyczne konsultacje logopedyczne i neurologopedyczne, obejmujące wstępną ocenę całościowych możliwości rozwoju mowy u dziecka. Diagnoza może być wykonana również w kierunku ryzyka dysleksji.

Diagnoza logopedyczna oferowana przez Centrum Fonetika jest całościowym i kompleksowym działaniem obejmującym następujące obszary:

 • wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka, obejmujący okres ciąży, okołoporodowy i pourodzeniowy,
 • szczegółową analizę dokumentacji medycznej, w tym książeczki zdrowia dziecka, a także historii chorób oraz przebytych infekcji,
 • wstępną obserwację dziecka, w tym również jego spontaniczną zabawę, a także spontaniczne reakcje słuchowe i rozwój spontanicznej komunikacji językowej,
 • całościowe badanie słuchu, w tym całej drogi słuchowej z uwzględnieniem obszarów w korze mózgowej w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • diagnozę ryzyka dysleksji,
 • orientacyjną ocenę reakcji wzrokowych i percepcji wzrokowej,
 • budowę oraz sprawność narządów artykulacyjnych,
 • funkcje pokarmowe w obrębie jamy ustnej,
 • zakres mowy czynnej oraz mowy biernej,
 • sprawność w zakresie motoryki małej, w tym grafomotoryki,
 • ogólną sprawność ruchową,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów społecznych oraz zainteresowanie otoczeniem,
 • poziom zabawy,
 • kontakt ze środowiskiem żłobkowym, przedszkolnym, szkolnym, a także innymi środowiskami, w których dziecko przebywa, w tym również z innymi ośrodkami terapeutycznymi,

 

W obszarze działań neurologopedy znajduje się diagnoza:

 • dysfagii (zaburzenia przyjmowania i przełykania pokarmów),
 • dyzartrii (zaburzenia oddechowo-fonacyjno-artykulacyjne) m.in. u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • afazji (zaburzenie systemu językowego u osób po udarach, urazach mechanicznych),
 • komunikacji językowej w autyzmie,
 • dzieci  z zaburzeniami genetycznymi (np. Zespół Downa),
 • dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
 • osób z niepłynnością mowy, w tym jąkających się,
 • osób dorosłych z chorobami neurologicznymi, np. stwardnienie rozsiane,
 • dzieci z obciążonym wywiadem ciążowo-okołoporodowym (np. ciąża zagrożona, niska punktacja w skali APGAR, wylewy śródczaszkowe, zamartwica, niedotlenienie okołoporodowe),
 • dzieci niemówiących (budowanie komunikacji językowej),
 • noworodków (ocena i terapia odruchów noworodkowych ze sfery orofacjalnej),
 • masaż neurologopedyczny.

Konsultacje prowadzą: mgr Aleksandra Kaczyńska, mgr Paulina Grzebalska (Nasi specjaliści)

Cennik

 

mmmKomu pomaga neurologopeda?

Etapy rozwoju komunikacji językowej 

Wady wymowy i ich przyczyny

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress