1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego faksem bądź pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty (formularz zgłoszeniowy na szkolenie).

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto (ze stawką 23% VAT). W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia o finansowaniu ze środków publicznych (Oświadczenie o finansowaniu ze środków publicznych).

5. Najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rejestracji na szkolenie, tj. wysłania formularza zgłoszeniowego, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia oraz dane do płatności.

6. Dopiero uiszczenie opłaty za szkolenie jest równoznaczne z wpisaniem Firmy/Uczestnika na listę  danego szkolenia. Po otrzymaniu wpłaty Firma/Uczestnik otrzyma maila z ostatecznym potwierdzeniem rejestracji.

7. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu mogą Państwo dokonać najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji 4-13 dni przed planowanym terminem szkolenia ponoszą Państwo koszty 30% ceny szkolenia.W przypadku rezygnacji w terminie 3-1 dni przed planowanym terminem szkolenia ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa, wówczas wpłacona kwota nie jest zwracana. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).

8. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma lub e-maila do FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu (e-mail: biuro@fonetika.pl)

9. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu jest jednoznaczne z rezygnacją. W przypadku nie wzięcia udziału w szkoleniu bez informacji wcześniejszej w terminie powyżej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia , ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa, wówczas wpłacona kwota nie jest zwracana.

10. Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu (nr konta: 35 1750 0009 0000 0000 3017 9366) , po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić: Tytuł szkolenia oraz swoje imię i nazwisko.
W przypadku sektora publicznego akceptujemy płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.

11. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 3 dni przed terminem szkolenia.

12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić szkolenia w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

14. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

15. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

16. Państwa dane będą wykorzystane przez FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją szkolenia. Macie Państwo prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia z bazy (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

17. Faktura za szkolenie zostanie wystawiona na podstawie wpisanych w Formularzu Zgłoszeniowym danych. Oryginał faktury można odebrać w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 9-19 w Recepcji Centrum Fonetika przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie. Osoby, które chcą otrzymać fakturę w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy, proszone są o wcześniejsze uzupełnienie Zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (ZGODA NA OTRZYMYWANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ) oraz wysłanie wypełnionej i podpisanej zgody skanem oraz pocztą na adres siedziby firmy.

18. W innych przypadkach prosimy o kontakt z naszą Recepcją lub pod adresem biuro@fonetika.pl


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close