Fonetika_Logo_poziom_krzywe_OST_

REGULAMIN DZIECIĘCEGO BANKU APARATÓW SŁUCHOWYCH 

W trosce o dobro i zdrowie małych dzieci z wadą słuchu FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu stworzyła Ogólnopolski Program Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą Słuchu, w ramach którego funkcjonuje projekt FONETIKA Dziecięcy Bank Aparatów Słuchowych, zlokalizowany w placówce, wskazanej w §1. Bank Aparatów Słuchowych jest przeznaczony dla najmłodszych dzieci z wadą słuchu do 24 miesiąca życia. Decyzje o przyznaniu aparatów z Dziecięcego Banku Aparatów Słuchowych podejmowane są indywidualnie na podstawie okazanych badań obiektywnych i subiektywnych. Biorący do użyczenia odpowiedzialny jest za prawidłowe używanie oraz pielęgnowanie aparatów, zgodnie z przekazaną instrukcją obsługi.

§1.
Nazwa i adres placówki użyczającej aparaty słuchowe z Dziecięcego Banku Aparatów Słuchowych:
FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu Aleksandra Stojak, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa, NIP 8381784208, REGON 362191146, zwana dalej: „Użyczającym”

§2.
Aparaty słuchowe dotyczące niniejszej umowy są własnością Użyczającego.

§3.
Okres wypożyczenia wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W przypadku wyznaczonego terminu implantacji okres wypożyczenia ustalany jest indywidualnie.

§4.
Biorący w użyczenie aby wypożyczyć aparaty słuchowe ma obowiązek stawienia się na wyznaczoną wizytę doboru aparatów słuchowych wraz z kompletem posiadanych wyników badań, w tym wyników badania ABR, OAE, AI oraz oceną logopedyczną. W przypadku braku posiadania któregoś z wyników wymienionych w $4. badań, dziecko zostaje umówione na dodatkową wizytę w celu ich wykonania.

§5. 
Koszt wypożyczenia aparatu/aparatów słuchowych jest bezpłatny bez względu na to czy wypożyczony zostaje 1 czy 2 aparaty słuchowe. W trakcie wypożyczenia Biorący w wypożyczenie zobowiązany jest do stawienia się na wyznaczone bezpłatne wizyty kontrolne: pierwsza wizyta kontrolna 1 miesiąc od dnia wypożyczenia, druga wizyta kontrolna 3 miesiące od dnia wypożyczenia aparatu.

§6. 
Koszt doboru aparatów słuchowych wraz z badaniami w wolnym polu słuchowym oraz oceną korzyści z dopasowania wynosi jednorazowo 300zł. Jeśli rodzic nie posiada opinii logopedy/ surdologopedy o reakcjach słuchowych dziecka, do wizyty doliczany jest jednorazowo koszt 100zł (wizyta u surdologopedy), po czym dziecko zgłasza się w wyznaczonym terminie na godzinną konsultację logopedyczną. Wizyty kontrolne pozostają bezpłatne.

§7.
Biorący w użyczenie zobowiązuje się do zwrotu aparatów w powyższym terminie oraz do zwrotu wszystkich akcesoriów przekazanych wraz z aparatami.

§8.
Po stronie Biorącego w użyczenie leży zakup indywidualnych wkładek usznych do aparatu słuchowego, baterii oraz innych akcesoriów, które pomogą mu w użytkowaniu i pielęgnowaniu aparatu słuchowego.

§9.
Biorący aparaty słuchowe w użyczenie zobowiązuje się korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem i nie może ich oddać w użytkowanie osobie trzeciej.

§10.
Biorący w użyczenie jest odpowiedzialny za utratę wypożyczonych aparatów i zobowiązuje się z tego tytułu do zapłaty na rzecz Użyczającego odszkodowania, odpowiadającego wartości aparatów słuchowych w dniu wypożyczenia. Odszkodowanie jest płatne w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§11.
Biorący w użyczenie jest odpowiedzialny za uszkodzenia wypożyczonych aparatów powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania, i zobowiązuje się z tego tytułu do zapłaty na rzecz Użyczającego odszkodowania, odpowiadającego kosztom naprawy aparatów słuchowych. Odszkodowanie jest płatne w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§12.
Użyczający na podstawie niniejszej umowy może dochodzić należnego mu wg §7 i §8 odszkodowania przez instytucje do tego powołane, jeżeli biorący w użyczenie odmówi dobrowolnej zapłaty odszkodowania.

§13.
Jeżeli Biorący w użyczenie, będzie korzystać z aparatu słuchowego w sposób sprzeczny z niniejszą umową albo z jego przeznaczeniem, lub aparat ten będzie potrzebny użyczającemu z powodów nieprzewidzianych, użyczający może zażądać zwrotu aparatów słuchowych a biorący zobowiązuje się mu je zwrócić, choćby nie upłynął jeszcze termin wygaśnięcia użyczenia, określony w § 1. niniejszej umowy.

§14.
Użyczający zastrzega sobie prawo do zaszyfrowania ustawień w wypożyczonych aparatach słuchowych, gdyż nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzanie ustawień przez placówki zewnętrze.

§15.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Ponadto wszelkie spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.

.

Zobacz pozostałe zakładki

+O PROGRAMIE                    +KWALIFIKACJA                      +FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close