Sys­tem FM to bez­prze­wo­dowe, radiowe urzą­dze­nie słu­żące do prze­sy­ła­nia sygnału mowy na odle­głość. Zasięg systemów docho­dzi nawet do 100m w otwar­tej prze­strzeni, w zamknię­tej istot­nie mniej, głównie ze względu na grubość ścian w pomieszczeniach.

Cel użytkowania systemu FM

 • przesyłanie informacji dźwiękowch, w tym głównie mowy , bezstratnie do odbiorników na uszach Użytkownika,
 • rozumienie mowy w hałasie (klasa szkolna, sytuacja w pociągu/autobusie/samochodzie, duża grupa osób, koncert, występ na scenie, mecze, itd.), kiedy hałas znacznie utrudnia rozumienie mowy poprzez aparaty słuchowe / implanty słuchowe.
 • rozumienie mowy na odległość (duże pomieszczenia, hale sportowe, aule, hale, markety, na zewnątrz),
 • rozumienie mowy w większych grupach (praca grupowa, słyszenie w klasie, w restauracji, przy stole domowym, itd.). – w tych przypadkach nadajnik FM można położyć na stoliku, mniej więcej w środku źródła mowy. Zbiera on wówczas dźwięki mowy w trybie wszechkierunkowym, dzięki czemu Użytkownik może rozmieć dobrze mowę dochodzącą z różnych kierunków.

Jak zbudowany jest system FM?
Systemy FM składa się z nadaj­nika i jed­nego lub dwóch odbior­ni­ków, prze­ka­zu­ją­cych sygnał do apa­ratu słu­cho­wego. 

 • Nadajniki firmy Phonak
  Nadajniki Roger firmy Phonak

  Nadaj­nik – jego zada­niem jest wychwy­ce­nie i prze­sła­nie
  w postaci fal radio­wych sygnału mowy (lub muzyki) do odbior­nika lub odbior­ni­ków pod­łą­czo­nych do apa­ra­tów słu­cho­wych. Nadaj­nik powi­nien być noszony lub usta­wiony bli­sko osoby mówią­cej tak, żeby jej głos tra­fiał bez­po­śred­nio do mikro­fonu.Systemy FM mają też funkcję parowania nadajnika z wieloma urządzeniami audio za pomocą kabla (telefon, odtwarzacze MP3/MP4, tablety, komputery, telefony z wyjściem audio, itd) lub za pomocą systemu Bluetooth. Dzięki tej możliwości użytkownik może słuchać muzyki,

  Odbiorniki Roger firmy Phonak

  audiobooków, oglądać filmy/bajki w swoich aparatach słuchowych lub implantach ślimakowych, tak, że pełnią one rolę “indywidualnych słuchawek”. 

 • Odbior­nik — ma za zada­nie ode­brać sygnał z nadaj­nika i prze­ka­zać go do apa­ratu słu­cho­wego bez­po­śred­nio lub przez dodat­kowe urzą­dze­nie współ­pra­cu­jące z apa­ra­tem słu­cho­wym.

 

54d401981e02cbd639bf24ff.w314

Systemy FM zalecane są dla osób, które pomimo użytkowania aparatów słuchowych nie nadążają za rozmową z jedną lub wieloma osobami w sytuacji hałasu lub rozmowy z większej odległości (np. sala
wykładowa, restauracja, klasa szkolna).

 


Napisz do nas z prośbą o wycenę systemu FM 

Niezależenie od tego jakie masz aparaty słuchowe słuchowe / implanty ślimakowe, możesz poprosić o bezpłatną wycenę systemów FM. Wystarczy wysłać do nas formularz zgłoszeniowy, a na maila otrzymasz dokładą ofertę z modelami, które są kompatybilne, z posiadanymi pomocami słuchowymi, wraz z dokładną informacją cenową. Jeśli nie posiadasz jeszcze aparatów / implantów wpisz w pola nazw modelu dla ucha prawegi i lewego, stopnień posiadanego niedosłuchu. Wówczas oferta będzie obejmowała zarówno aparaty słuchowe, jak i system FM.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Kontakt tylko SMS

Dokładny model posiadanego aparatu słuchowego / implantu słuchowego na uchu prawym (wpisz nazwę i producenta)- pole wymagane

Dokładny model posiadanego aparatu słuchowego / implantu słuchowego na uchu lewym (wpisz nazwę i producenta)- pole wymagane

Zaznacz, jaki rodzaj systemu Cię interesuje:

Dodatkowe sugestie lub pytania

 

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress