autyzmwklasie640

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego ( APD) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z podstawowych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona. Do objawów zaburzeń przetwarzania słuchowego należą:

 1. trudności z rozumieniem dłuższych wypowiedzi,
 2. trudności w rozumieniu mowy w hałasie (zazwyczaj w sytuacji 1:1 nie ma takich problemów),
 3. trudności w lokalizacji źródła dźwięku,
 4. problemy z koncentracją (zazwyczaj krótki czas koncentracji),
 5. trudności w nauce czytania,
 6. nadwrażliwość słuchowa.
APD – jedną z przyczyn trudności w uczeniu się

Podstawowe znaczenie dla skutecznej nauki i przyswajania wiedzy kanałem słuchowym mają wymienione wyższe umiejętności ( funkcje) słuchowe.

Trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu oraz częste współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym.

W pierwszych klasach szkoły podstawowej od 3 do 5% dzieci ma objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego ( APD), które gdy są niewykryte i nierehabilitowane w znacznym stopniu ograniczają możliwości nauki i rozwoju tych dzieci.

Charakterystyczne jest, że częstość występowania zaburzeń APD  jest dwukrotnie większa u chłopców. Badania wskazują, że około 30 % dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce (ang. learning disability)ma objawy centralnych zaburzeń słuchu a trening słuchowy w znaczący sposób poprawia funkcjonowanie tych dzieci w szkole oraz ich umiejętność czytania.

DIAGNOZA APD

Celem działań diagnostycznych jest potwierdzenie lub wykluczenie występowania APD  u dziecka oraz określenie profilu klinicznego APD w celu wybrania  odpowiedniej formy treningu słuchowego.

Poniżej przedstawiono trzy najważniejsze z klinicznego punktu widzenia grupy wyższych funkcji słuchowych oraz testy przesiewowe pozwalające na ich ocenę (Jerger i Musiek, 2000).

 1. Prawidłowe procesy integracji i separacji informacji obuusznej – test rozdzielnouszny cyfrowy (ang.Dichotic Digit Test – DDT).
 2. Prawidłowe procesy analizy czasowej i percepcji kolejności dźwięków – test sekwencji częstotliwości(ang. Frequency Pattern Test – FPT), test różnicowania wysokości dźwięku (ang. Difference Limen for Frequency  –  DLF),   oraz test rozdzielczości czasowej układu słuchowego (ang. Gap Detection Test  – GDT).
 3. Prawidłowe rozumienie mowy utrudnionej (o zmniejszonej redundancji) – adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie (ang. Adaptive Speech in Noise – ASPN).

Bateria znormalizowanych testów oceniających wyższe funkcje słuchowe metodą  Neuroflow ATS® zawiera:

 1. TRW – Test reakcji wzrokowej
 2. TRS – Test reakcji słuchowej
 3. ASPN-S –  adaptacyjny test rozumienia  słów w szumie
 4. ASPN-Z – adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
 5. DDT test rozdzielnouszny cyfrowy
 6. FPT – test sekwencji częstotliwości
 7. GDT – adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
 8. DLF – adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków
Kiedy można wykonać diagnozę?

Diagnozę ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego możemy wykonać od 4 roku życia,  u dzieci mówiących i współpracujących. Dla każdej grupy wiekowej określone zostały baterie testów odpowiednie do możliwości rozwojowych dziecka.

W wieku 4-6 lat badania określają ryzyko wystąpienia zaburzeń APD. Od 7 roku życia możemy postawić diagnozę audiologiczną. W zależności od uzyskanego wyniku dla dziecka dobierana jest odpowiednia terapia słuchowa, mająca na celu zniwelować rozpoznane trudności dziecka. Konsultacja wyników wraz z ustaleniem planu terapii dziecka odbywa się od razu po wykonaniu badań diagnostycznych.

Koszt diagnozy całościowej

Koszt całej diagnozy wynosi 290zł. W skład diagnozy wchodzą:

 • badania audiologiczne
 • bateria testów APD
 • opis w formie pisemnej i elektronicznej
 • konsultacja

930468358

Na stronie wykorzystano materiały autorstwa APD-Medical Sp. z o.o.(http://www.apd-medical.pl/)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress