STRONA PRYWATNA DLA UCZESTNIKÓW TURNUSU: STRONA TURNUSOWA 2020

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy nową ofertę turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami słuchu, jakimi są turnusy stacjonarne. To odpowiedź na Państwa zapytania, ale również idealna okazja dla dzieci zamieszkałych w Warszawie i okolicach, by czas ferii zimowych wykorzystać na wartościowe terapeutycznie zajęcia. W tym celu przygotowaliśmy ofertę dla dzieci na ferie zimowe. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 😉

TURNUS rehabilitacyjny dla dzieci z zaburzeniami słuchu
TURNUS STACJONARNY

10.02.2020- 15.02.2020

Znalezione obrazy dla zapytania ikona dzieci  DLA KOGO?

 • dla dzieci z niedosłuchem (lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • dla dzieci z niedosłuchem oraz współtowarzyszącymi zaburzeniami sprzężonymi (tj. z wadą wzorku, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, zespołem Downa oraz innymi),
 • dla dzieci z zespołami genetycznymi (w tym z niedosłuchem),
 • dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego APD,
 • dla dzieci ze stwierdzoną afazją (specjalny program neurologopedyczny),
 • dla dzieci użytkujących aparaty i/lub implanty słuchowe.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ikona miejsce  GDZIE?

Turnus będzie odbywał się w formie stacjonarnej w naszym Centrum: FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie.

Zajęcia będą odbywały się w specjalnie wydzielonej części FONETIKI, w salach terapeutycznych w godzinach 9.00-18.00.

Zajęcia będą odbywały się zarówno dla dzieci młodszych (zajęcia z rodzicami), jak również dla dzieci starszych, które na czas zajęć będą mogły pozostać pod opieką terapeutów do czasu ich zakończenia.

 

 

Podobny obraz  OFERTA TURNUSU 

 • najlepsza kadra specjalistów z dziedziny surdo (logopedzi, surdologopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, surdopedagodzy, trenerzy treningów słuchowych, protetycy słuchu, audiofonolodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, muzykoterapeuci, terapeuci wczesnej interwencji, psycholodzy),
 • 2 indywidualne terapie dziennie (zajęcia po 45 minut), dopasowane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka (ilość terapii dopasowana będzie do możliwości percepcyjnych każdego dziecka),
 • 2 zajęcia grupowe każdego dnia, w grupach dopasowanych wiekowo (logorytmika, muzykoterapia lub gordonki),
 • terapia psychologiczna dla dzieci,
 • w sumie od 24 sesji terapeutycznych w trakcie całego turnusu (zajęcia 45-cio minutowe)
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne w zakresie mowy i słuchu,
 • konsultacje z psychologiem dla rodziców,
 • praca w systemach FM, dla dzieci wymagających wspomagania słuchowego w hałasie (opcja ta uzależniona jest od możliwości technicznych posiadanych aparatów/implantów słuchowych),
 • indywidualnie dobrane terapie w systemach słuchawek Forbrain,
 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego z neurologopedą,
 • aktywne treningi słuchowe w wolnym polu lub w słuchawkach nausznych,
 • zajęcia dla maluchów metodą werbo-tonalną,
 • zajęcia z etapów wychowania słuchowego,
 • wczesna nauka czytania,
 • terapia rozumienia mowy w hałasie,
 • terapie nastawione na rozwój społeczny (praca grupowa),
 • indywidualne konsultacje z rodzicami,
 • możliwość prowadzenia terapii również w języku migowym, 
 • pisemne instruktaże terapeutyczne poturnusowe wydawane dla każdego dziecka, w celu kontynuowania terapii w miejscu zamieszkania.

Dodatkowo:
Każdy Uczestnik turnusu stacjonarnego w trakcie turnusu odbędzie:
– konsultację lekarza audiologa, foniatry 
– badanie słuchu audiologiczne (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna z tympanometrią, otoemisja akustyczna)
– badanie korzyści z pomocy słuchowych (aparaty słuchowe/ implant ślimakowy)
– dla dzieci chętnych wykonane zostanie badanie ABR (badanie we śnie fizjologicznym)

Podobny obrazZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

W trakcie turnusu będą odbywać się dodatkowe zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców. Szczegółowy plan zajęć integracyjnych i animacji zostanie dopracowany po zamknięciu list zgłoszeniowych.

Podobny obraz  CENA TURNUSU

Cena za turnus wynosi: 2900zł 

Cena obejmuje:

 • zajęcia terapeutyczne (24 zajęcia w trakcie całego turnusu),
 • konsultacje specjalistyczne,
 • konsultację lekarską (lekarz audiolog-foniatra),
 • badanie słuchu oraz ocenę korzyści z pomocy słuchowych,
 • udział w zajęciach integracyjnych,
 • poczęstunek dla dzieci dostępny w formie stołu szwedzkiego (dostępny podczas całego dnia zajęć),
 • poczęstunek dla rodziców oczekujących na dzieci wraz z kawą i herbatą.

 


REZERWACJA MIEJSCA 

 

W celu rezerwacji miejsca na turnusie prosimy o wypełnienie formularza. Po jego wysłaniu, na swój adres mailowy otrzymacie Państwo formularz zgłoszeniowy, który prosimy niezwłocznie wypełnić i wysłać do nas w formie mailowej lub listownie.
W celu rezerwacji miejsca, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% całościowej ceny turnusu. Dokładne dane do przelewu otrzymacie Państwo również drogą mailową po odesłaniu formularza zgłoszeniowego.

Ze względu na duże zainteresowanie turnusem oraz ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o możliwie szybkie odsyłanie formularzy zgłoszeniowych.

TURNUS REHABILITACYJNY DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI SŁUCHU 10.02.2020- 15.02.2020 FONETIKA

Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Wiek dziecka w miesiącach

Krótki opis historii dziecka

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress