Strona organizacyjna dla Uczestników Turnusu >>>> WEJDŹ

Po wielu tygodniach planowania, z ogromną przyjemnością przedstawiamy najnowszą ofertę turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci z wadą słuchu w formie stacjonarnej. To odpowiedź na Państwa zapytania, ale również idealna okazja dla dzieci zamieszkałych w Warszawie i okolicach, by czas wakacji wykorzystać na wartościowe terapeutycznie zajęcia, zwłaszcza teraz, kiedy w ostatnich miesiącach tych zajęć było mniej.
W tym celu przygotowaliśmy ofertę wakacyjnego turnusu rehabilitacyjnego, która mamy nadzieję spotka się z Państwa zainteresowaniem 😉
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami 😉

.
TURNUS rehabilitacyjny dla dzieci z wadą słuchu
TURNUS STACJONARNY
wakacyjny

17-21 sierpnia 2020
(poniedziałek – piątek)

Znalezione obrazy dla zapytania ikona dzieci  DLA KOGO?

 • dla dzieci z niedosłuchem (lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • dla dzieci użytkujących aparaty lub/i implanty słuchowe,
 • dla dzieci małych, rozpoczynających przygodę ze słuchaniem,
 • dla dzieci, które mają problem w funkcjonowaniu w grupie, rozumieniem mowy w hałasie,
 • dla dzieci przedszkolno-szkolnych z wadą słuchu w zakresie przygotowania do szkoły, nauki czytania,
 • dla dzieci z wadą słuchu niemówiących lub z opóźnionym rozwojem mowy ORM.

 

Znalezione obrazy dla zapytania ikona miejsce  GDZIE?

Turnus będzie odbywał się w formie stacjonarnej w naszym Centrum: FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu, przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie.

Zajęcia będą odbywały się w specjalnie wydzielonej części terapeutycznej, w godzinach 8.00-18.00.

Zajęcia będą odbywały się zarówno dla dzieci młodszych (zajęcia z rodzicami), jak również dla dzieci starszych, które na czas zajęć będą mogły pozostać pod opieką terapeutów do czasu ich zakończenia.

 

 

Podobny obraz  OFERTA TURNUSU*

 • najlepsza kadra specjalistów z dziedziny surdo (logopedzi, surdologopedzi, neurologopedzi, pedagodzy, surdopedagodzy, trenerzy treningów słuchowych, protetycy słuchu, audiofonolodzy, oligofrenopedagodzy, pedagodzy specjalni, muzykoterapeuci, terapeuci wczesnej interwencji, psycholodzy),
 • dla każdego dziecka 4 zajęcia dziennie w tym:
  – 2 lub 3 indywidualne terapie dziennie (zajęcia po 45 minut), dopasowane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdego dziecka (ilość terapii dopasowana będzie do możliwości percepcyjnych każdego dziecka),
  – 1 lub 2 zajęcia grupowe każdego dnia, w grupach dopasowanych wiekowo (logorytmika, muzykoterapia lub gordonki),
 • w sumie od 20 sesji terapeutycznych w trakcie całego turnusu (zajęcia 45-cio minutowe)
 • indywidualne konsultacje specjalistyczne w zakresie mowy i słuchu,
 • praca w systemach FM, dla dzieci wymagających wspomagania słuchowego w hałasie (opcja ta uzależniona jest od możliwości technicznych posiadanych aparatów/implantów słuchowych),
 • indywidualnie dobrane terapie w systemach słuchawek Forbrain,
 • masaż logopedyczny,
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego z neurologopedą,
 • aktywne treningi słuchowe w wolnym polu lub w słuchawkach nausznych,
 • zajęcia dla maluchów metodą werbo-tonalną,
 • zajęcia z etapów wychowania słuchowego,
 • wczesna nauka czytania,
 • terapia rozumienia mowy w hałasie,
 • terapie nastawione na rozwój społeczny (praca grupowa),
 • indywidualne konsultacje z rodzicami,
 • możliwość prowadzenia terapii również w języku migowym, 
 • pisemne instruktaże terapeutyczne poturnusowe wydawane dla każdego dziecka, w celu kontynuowania terapii w miejscu zamieszkania.

* wybór rodzaju zajęć dla danego dziecka uzależniony będzie od potrzeb dziecka przedstawionych w formularzu zgłoszeniowym oraz wieku rozwojowego. Grafiki i rodzaje zajęć ustalane są przez zespół terapeutów Fonetika. 

Dodatkowo:
Każdy Uczestnik turnusu stacjonarnego w trakcie turnusu odbędzie:
– konsultację lekarza audiologa, foniatry,
– badanie słuchu audiologiczne (audiometria tonalna, audiometria impedancyjna z tympanometrią, otoemisja akustyczna),
– badanie korzyści z pomocy słuchowych (aparaty słuchowe/ implant ślimakowy),
– dla dzieci chętnych wykonane zostanie badanie ABR lub ASSR (badanie we śnie fizjologicznym).

Uwaga: w trakcie turnusu będzie również możliwość pobrania odlewów do wkładek usznych oraz regulacji ustawień aparatów słuchowych. 

Podobny obrazZAJĘCIA INTEGRACYJNE 

W trakcie turnusu będą odbywać się dodatkowe zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców. Szczegółowy plan zajęć integracyjnych i animacji zostanie dopracowany po zamknięciu list zgłoszeniowych.

Podobny obraz  CENA TURNUSU

Cena za turnus wynosi: 3500,00 zł 

Cena obejmuje:

 • zajęcia terapeutyczne (20 zajęć w trakcie całego turnusu),
 • konsultacje specjalistyczne,
 • konsultację lekarską (lekarz audiolog-foniatra),
 • badanie słuchu oraz ocenę korzyści z pomocy słuchowych,
 • badanie ABR / ASSR (badanie nie jest obowiązkowe),
 • udział w zajęciach integracyjnych,
 • obiad dla dziecka oraz jego rodzica,
 • poczęstunek dla dzieci dostępny w formie stołu szwedzkiego (dostępny podczas całego dnia zajęć),
 • poczęstunek dla rodziców oczekujących na dzieci wraz z kawą i herbatą,
 • test dla rodzica / opiekuna na COVID-19,
 • środki ochronne oraz środki do dezynfekcji.


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

Centrum FONETIKA zapewnia najwyższej jakości zasady bezpieczeństwa zarówno dla terapeutów, uczestników turnusu, jak i rodziców.

 • obowiązek użytkowania maseczek przez rodziców i opiekunów dziecka na korytarzu, holu, zajęciach (jako osoba towarzysząca),
 • obowiązek zakładania ochraniaczy na buty podczas przebywania w salach terapeutycznych (ochraniacze będą dostępne w Centrum FONETIKA dla wszystkich uczestników i opiekunów),
 • obowiązek dla rodzica wykonania testu na obecność COVID-19 (test wykonywany jest pierwszego dnia w Centrum FONETIKA w gabinecie zabiegowym). Opłata za test jest wliczona w cenę turnusu.
  Test wykonujemy z kropli krwi, pobieranej z palca. Wynik testu uzyskujemy w ciągu 20 min.
 • obowiązek wykonania testu obejmuje również terapeutów, z którymi prowadzone będą zajęcia, abyście mieli Państwo zapewnione wszelkie bezpieczeństwo,
 • środki do dezynfekcji rąk podczas turnusu będą dostępne zarówno w każdej sali terapeutycznej, jak również w holu głównym,
 • wszystkie sale i pomieszczenia w Centrum FONETIKA są każdego dnia ozonowane oraz odkażane za pomocą medycznych antybakteryjnych lamp niebieskich UV oraz płynów do dezynfekcji – podczas turnusu zasada ta również będzie obowiązywać,
 • terapeuci pracują z zachowaniem najwyższych środków ochronnych (przyłbica, rękawiczki, strój ochronny medyczny),
 • dzieci proszone będą o zmianę butów po przybyciu na zajęcia (sale terapeutyczne mają w każdym pomieszczeniu wykładzinę dywanową, więc dziecko może pracować również w skarpetkach. Ze względów higienicznych nie zalecamy pracy dziecka na boso),
 • każdego dnia przed wejściem do sal terapeutycznych następuje u dzieci i rodziców/opiekunów pomiar temperatury oraz dezynfekcja rąk. Prosimy również o wymianę maseczki na nową po przybyciu na zajęcia,
 • ze względów bezpieczeństwa, zalecamy obecność dziecka podczas turnusu wyłącznie z jednym rodzicem / opiekunem, o ile jest to możliwe.

 


REZERWACJA MIEJSCA 

 

UWAGA: BRAK WOLNYCH MIEJSC 

Zapisy czasowo wstrzymane.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress