10 WSKAZÓWEK  DLA NAUCZYCIELA DZIECKA Z WADĄ SŁUCHU

.

  1. Nie odwracaj się tyłem od Ucznia – dbaj, aby widział on zawsze Twoją twarz, zwłaszcza podczas wydawania poleceń
  2. Staraj się nosić włosy związane podczas lekcji, tak by nie zasłaniały one Twojej twarzy
  3. Mów normalnym i naturalnym tempem mowy (jeśli Dziecko Cię nie rozumie – staraj się mówić wolniej, nie koniecznie głośniej
  4. Dopilnuj, aby dziecko siedziało blisko Ciebie, daleko od miejsc hałaśliwych i rozpraszających
  5. Korzystaj z polimodalnych form nauczania – pomagają one w szybszym zapamiętaniu danej partii materiału
  6. Zapisuj ważne rzeczy na tablicy
  7. Dbaj by poziom hałasu w klasie był możliwie mały – u Dzieci z wadą słuchu znacznie utrudnia on rozumienie poleceń
  8. Dbaj by w klasie znalazły się meble i przedmioty wspomagające lepszą akustykę (dywany, maty akustyczne, zasłony, rolety materiałowe roślinność, tablice korkowe)
  9. Upewniaj się, że Dziecko rozumie polecenia, wydawane wyłącznie na drodze słuchowej
  10. Kontroluj sygnalizację świetlną na aparatach słuchowych / implantach swojego Ucznia (zapytaj rodzica, jak ustawione są kontrolki, aby mieć wpływ na prawidłowe słyszenie Dziecka podczas lekcji)

Jeśli coś Cię niepokoi w słyszeniu swojego Ucznia – przekaż tą informację jego rodzicowi, aby dotarła ona do protetyka słuchu, który zajmie się tym problemem 😉

WSKAZÓWKI DO POBRANIA W JPG 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress