5595de090efa620b02000aa6.w314Aparaty słuchowe dla wymagających …

Obecnie na rynku istnieje wiele aparatów słuchowych o różnych możliwościach, kształcie i wielkości.  Najbardziej popularne są wciąż aparaty słuchowe zauszne, które jednak z racji wielkości są widoczne za uchem, zwłaszcza u osób o krótkich włosach lub niewielkich małżowinach usznych.

Producenci aparatów słuchowych słuchowych wyszli naprzeciw osobom, dla których wygląd i estetyka są ważnym czynnikiem  w procesie protezowania. Mowa tu o aparatach kanałowych , które dyskretnie umieszczone są w przewodzie słuchowym nie powodują dyskomfortu noszenia i są właściwie niewidoczne w uchu.

Jakie wyróżniamy obecnie aparaty z serii estetycznych? 

ITC (In The Canal) — aparat który w swoim zakre­sie obej­muje ubytki słu­chu od lekkiego do znacznego. Model ten mie­ści się w cało­ści w prze­wo­dzie słu­cho­wym, zasila go bate­ria typu 312. Może być widoczny, zwłasz­cza z boku. Wypo­sa­żony zwy­kle w 1 lub 2 mikro­fony, poten­cjo­metr lub prze­łącz­nik pro­gra­mów, rza­dziej we wszyst­kie te ele­menty, ponie­waż mają one bez­po­średni wpływ na wiel­kość obudowy

MC (Mini Canal) — u nie­któ­rych pro­du­cen­tów zmniej­szona wer­sja apa­ratu ITC, więk­sza jed­nak od CIC, zasi­lana bate­rią typu 10. Sto­so­wany głów­nie wtedy, gdy wyma­gane są para­me­try apa­ratu ITC, a użyt­kow­ni­kowi bar­dzo zależy na dys­kre­cji. Wypo­saża się go w 1 mikro­fon, naj­czę­ściej nie ma żad­nych regu­la­to­rów, lub naj­wy­żej prze­łącz­nik programów.

2
Model CIC

CIC (Com­plete In Canal) — apa­rat umiesz­czony cał­ko­wi­cie w prze­wo­dzie słu­cho­wym, zwy­kle pra­wie nie­wi­doczny z zewnątrz, nawet dla osoby patrzą­cej z boku. Ma jeden mikro­fon, w nie­któ­rych mode­lach dostępny prze­łącz­nik programów.

IIC (Invi­si­ble In Canal) — naj­mniej­szy apa­rat słu­chowy, umiesz­czony głę­boko w prze­wo­dzie słu­cho­wym, tuż przed błoną bęben­kową. Jest zupeł­nie nie­wi­doczny, ma jeden mikro­fon i nie jest wypo­sa­żony w żadne regulatory.

Jak wykonuje się aparat estetyczny?
Aparat z serii estetycznych wykonywany jest indywidualnie, na miarę ucha danego pacjenta. Protetyk słuchu pobiera odlew ucha, za pomocą specjalnej masy wyciskowej, dzięki czemu wykonana później obudowa aparatu jest doskonale dopasowana do przewodu słuchowego, nie powodując ucisku, poruszania czy bólu. Czas wykonania aparatu wynosi ok. jednego tygodnia od momentu pobrania odlewów.

images (5)
Model IIC

Dla kogo dedykowane są aparaty estetyczne?
Aparaty estetyczne dedykowane są dla wszystkich Pacjentów ceniących dyskrecję i komfort noszenia. Estetyka ich wykonania pozwala na głębokie umieszczenie w przewodzie słuchowym, czasami tuż pod samą błoną bębenkową. Dzięki temu aparaty umieszczone w uchu powodują zdecydowane polepszenie słyszenia i rozumienia mowy, bez konieczności ujawniania ich obecności w uchu. Aparaty przeznaczone są zarówno dla osób aktywnych zawodowo, lekarzy, prawników, pracowników służb państwowych, młodzieży po 16 r.ż. , jak również dla wszystkich innych osób , które nie chcą afiszować się z faktem posiadania aparatów 😉

A1978126897paraty nie są dedykowane dzieciom i młodzieży poniżej 16 r.ż. ze względu na wąskie kanały słuchowe oraz konieczność częstej wymiany obudów, z względu na wzrost i poszerzanie przewodu słuchowego wraz z wiekiem. 

Obsługa
Aparaty estetyczne są bardzo proste w obsłudze i nie wymagają konieczności samodzielnej regulacji. Są to aparaty w pełni automatyczne, które w zależności od środowiska akustycznego, w którym przebywa Pacjent, same dostosowują poziom głośności mowy czy poziom redukcji hałasów otoczenia. Aparaty te, podobnie jak inne modele, Pacjent zdejmuje do snu oraz kąpieli. 

Informacje szczegółowe i specyfikacje techniczne poszczególnych aparatów estetycznych dostępne drogą mailową biuro@fonetika.pl

Wyślij swój audiogram i dowiedz się, jakie aparaty możemy zaproponować do Twojego ubytku


Opracowała: Aleksandra Stojak

Na stronie wykorzystano film reklamowy firmy Phonak AG


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close