REGULAMIN BADAŃ ABR / ASSR
obowiązuje od 01.01.2020


§1
OKREŚLENIE REGULAMINU ABR / ASSR


Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu (dalej jako „Centrum FONETIKA”) z siedzibą przy ulicy Wawelskiej 5 w Warszawie, posiadającej nr NIP: 8381784208, REGON: 362191146-00012, wpisanej do rejestru podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi: 000000203127 wobec Pacjentów, którzy zgłaszają się w celu wykonania badania potencjałów wywołanych z pnia mózgu ABR oraz potencjałów stanu ustalonego ASSR.


§2
ZAPISY I REZERWACJA WIZYT NA BADANIA ABR / ASSR


 1. Ze względu na konieczność wykonania pomiaru w śnie fizjologicznym, badania ABR / ASSR wykonywane są w godzinach wieczornych 18.00-22.00.
 2. Czas trwania badania razem z przygotowaniem Pacjenta wynosi 2 godziny (18.00-20.00, 19.00-21.00, 20.00-22.00). Pierwsza godzina przeznaczona jest na krótki wywiad z rodzicem, wykonanie badań wstępnych (OAE, AI, otoskopia), naklejenie elektrod oraz uśpienie dziecka. Druga godzina to czas poświęcony na wykonanie pomiaru ABR / ASSR, czyli badanie właściwe.
 3. Zapisy na wizyty, w tym na badania ABR / ASSR odbywają się zgodnie z Regulaminem wizyt Centrum FONETIKA.
 4. Warunkiem rezerwacji terminu badania jest wpłata zadatku w wysokości 100zł brutto.
 5. Opłatę należy wykonać w ciągu 48 godzin od dnia otrzymania wiadomości mailowej od Centrum FONETIKA, z potwierdzeniem wstępnej rezerwacji w ustalonym wcześnie terminie.
 6. W przypadku braku wpłaty, rezerwacja terminu zostaje anulowana.
 7. Zadatek opłacany jest za pośrednictwem sklepu internetowego FONETIKA:
  http://sklep.fonetika.pl/pl/p/BADANIE-ABR-REZERWACJA-WIZYTY-/37 
  lub tradycyjnym przelewem bankowym na dane:
  FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu
  ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
  nr konta: 35 1750 0009 0000 0000 3017 9366
 8. W przypadku wpłaty zadatku za pośrednictwem sklepu internetowego, w wysyłce towaru należy zaznaczyć “Odbiór na miejscu”. Odbiór zakupionego zadatku odbywa się w formie odbioru potwierdzenia wpłaty, które jest później niezbędne do wystawienia faktury VAT na podane przez rodzica dane. Jeśli potrzebują Państwo od razu faktury VAT prosimy o kontakt z naszą Recepcją: 22 659 77 37, 508 455 203 lub e-mail: biuro@fonetika.pl
 9. Wpłata zadatku jest ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji miejsca na badanie ABR/ ASSR w konkretnie wybranym terminie.
 10. Datę i godzinę rezerwowanej wizyty należy wpisać w uwagach podczas wykonywania przelewu (w przypadku braku tej informacji obowiązuje data rezerwacji wizyty potwierdzona przez naszą Recepcję).
 11. W przypadku odwołania wizyty w przeddzień badania (najpóźniej do godziny 12.00) lub wcześniej, zadatek zwracany jest w całości na konto Pacjenta.
 12. W przypadku przeniesienia wizyty na inny termin oraz poinformowanie o tym fakcie najpóźniej w przeddzień (do godziny 12.00) zadatek zostaje przeniesiony na poczet terminu kolejnej rezerwacji. Z tego tytułu pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów.
 13. W przypadku odwołania wizyty dziecka (odwołanie niezależnie z jakiej przyczyny) w przeddzień (po godzinie 12.00) lub w dzień badania zadatek nie zostaje zwrócony. Pokrywa on wówczas koszty personelu gotowego do przeprowadzenia wizyty. 
 14. W przypadku chęci przeniesienia wizyty na inny termin oraz poinformowanie o tym fakcie w przeddzień (po godzinie 12.00) lub w dzień badania zadatek nie zostaje zwrócony. Pokrywa on wówczas koszty personelu gotowego do przeprowadzenia wizyty. 
 15. W przypadku udanego przeprowadzenia badania, kwota zadatku zostaje odliczona od całościowej kwoty za badanie. Rodzic / opiekun uiszcza wówczas jedynie pozostałą do dopłaty kwotę (tj. 450zł) w przypadku badania ABR progi / ASSR lub w przypadku badania ABR latencje – 350zł. 
 16. W przypadku kiedy dziecko zgłosi się na badanie, ale nie zostanie ono wykonane z przyczyn niezależnych od Centrum FONETIKA (np. dziecko nie zaśnie, wybudzi się w trakcie badania, dziecko zgłosi się chore na badanie, w przewodach słuchowych dziecka będzie zalegać duża ilość woskowiny uniemożliwiająca włożenie słuchawek, itp.) zadatek również nie jest zwracany, jednak rodzic / opiekun nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, W tym przypadku, jeśli dziecko nie zaśnie w ciągu pierwszej godziny, badanie jest przerywane. 
 17. W przypadku, kiedy dziecko nie zaśnie w ciągu pierwszej godziny, ale rodzice chcą podjąć próbę dalszego usypiania dziecka, rozpoczynając tym samym kolejną godzinę badania, do wpłaconego zadatku doliczany jest koszt kolejnych 100zł za kolejną godzinę, bez względu na to, czy badanie uda się wykonać czy nie. 
 18. W przypadku, gdy specjalista wykonujący badanie, z przyczyn niezależnych od Centrum FONETIKA (np. dziecko nie zaśnie, wybudzi się w trakcie badania, itp.), wykona pomiar tylko dla jednego ucha w czasie przeznaczonym na całe badanie dziecka (tj. 2 godziny), opłata za badanie pobierana jest w całości. Drugie ucho wykonywane jest wówczas w oddzielnym terminie, na takich samych zasadach. 
 19. Specjalista dokłada wszelkich starań, aby badania wykonywane w Centrum FONETIKA było udane i pełne. Wykonuje badania w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, z wszelką starannością w wykonaniu pomiaru.
 20. Wyniki przeprowadzonych badań interpretuje i opisuje lekarz audiolog (patrz §3, pkt. 3-7).
 21. Rodzice proszeni są o zgłoszenie do recepcji na 10-20 min przed badaniem, w celu założenia dokumentacji medycznej oraz uzupełnienia wywiadu.

§3
KOSZTY BADANIA ABR / ASSR


 1. Całkowity koszt badania wraz z opisem wynosi 550 zł brutto za badanie ABR progi / ASSR oraz 450zł brutto za badanie ABR latencje, zgodnie z cennikiem usług FONETIKA: https://fonetika.pl/cennik/
 2. W cenę wliczone są badanie ABR/ ASSR, oraz badania dodatkowe: badanie audiometrii impedancyjnej z tympanometrią oraz badanie otoemisji akustycznej OAE. Jeśli z przyczyn niezależnych od Centrum FONETIKA (zbyt krótki sen, wybudzenie dziecka w trakcie badania, nie zaśnięcie dziecka, spóźnienie dziecka na badanie) nie uda się wykonać badań dodatkowych, kwota za te badania nie zostaje odejmowana od ceny końcowej. Badania te traktowane są jako dodatkowe, uzupełniające całościową diagnostykę pacjenta.
 3. Cena obejmuje opis lekarski, wykonywany przez doświadczonego lekarza audiologa.
 4. Opis wysyłany jest standardowo w ciągu 7-14 dni od daty badania, w formie elektronicznej, w postaci zaszyfrowanej wiadomości mailowej. Hasło do wiadomości mailowej, Pacjent / opiekun Pacjenta otrzymuje drogą SMS, na podany w karcie Pacjenta numer telefonu.
 5. Centrum FONETIKA nie odpowiada za opisy / zaświadczenia, które nie docierają do pacjenta z powodu podania nieprawidłowego adresu e-mail lub nieprawidłowego numeru telefonu.
 6. Na prośbę Pacjenta Centrum FONETIKA może wysłać opis / zaświadczenie do wizyty za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony). Wysyłka pocztowa jest dodatkowo płatna 15zł brutto. Opis / zaświadczenie wysyłane jest dopiero po uiszczeniu opłaty przez Pacjenta.
 7. Na prośbę Pacjenta Centrum FONETIKA może wysłać opis / zaświadczenie do wizyty za pośrednictwem kuriera. Wysyłka kurierska jest dodatkowo płatna 25zł brutto. Opis / zaświadczenie wysyłane jest dopiero po uiszczeniu opłaty przez Pacjenta.
 8. Na prośbę Pacjenta Centrum FONETIKA może wykonać opis w formie papierowej, z odbiorem osobistym w Recepcji Centrum FONETIKA. Za tą formę odbioru opisu, Pacjent nie ponosi wówczas dodatkowych opłat.

§4
PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA ABR / ASSR


 1. Aby wynik badania był w pełni miarodajny, badanie ABR / ASSR wykonuje się we śnie fizjologicznym.
 2. Aby zachować najlepsze warunki do badania, należy przygotować dziecko w następujący sposób:
  a) na badanie ABR / ASSR dziecko powinno zgłosić się z czystymi przewodami słuchowymi (jeśli rodzic nie jest pewny czy w przewodach nie zalega woskowina, może bezpłatnie zgłosić się do FONETIKA na 1-3 dni przed terminem badania, w celu oceny przewodów słuchowych dziecka),
  b) w dniu badania dziecko powinno zostać wybudzone wcześnie rano (przed tradycyjną godziną wstawania), aby w godzinie badania było śpiące i zmęczone,
  c) bardzo ważne, aby dziecko nie zasnęło w podróży na badanie, w samochodzie (nawet na chwilę),
  d) w dniu badania opuszczamy ostatni posiłek dziecka, aby dziecko w momencie przybycia na badania było lekko głodne,
  e) tuż przed wykonaniem pomiaru rodzice wraz z dzieckiem zostają wpuszczeni do gabinetu w celu nakarmienia dziecka oraz jego uśpienia (stąd prośba do rodziców o zabranie jedzonka dla dziecka, ulubionej zabawki / poduszki / kocyka, itp.),
  f) nakarmienie dziecka tuż przed badaniem zwiększa szanse na szybsze zaśnięcie dziecka,
  g) w przypadku decyzji rodzica o konieczności wspomagania dziecka farmakologią (np. Melatonina, Hydroksyzyna), rodzic przed badaniem powinien zgłosić się do lekarza pediatry, laryngologa, audiologa, który wystawi na dany lek receptę oraz dostosuje dawkę leku do dziecka. Rodzic zgłasza się na badanie z własnym lekiem i podaje go we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność, wg zaleceń lekarza.
  h) o konieczności podania narkozy decyduje lekarz i dziecko kierowane jest wówczas do placówki szpitalnej (narkoza podawana jest w przypadkach wyjątkowych, kiedy nie ma możliwości wykonania badania w sposób tradycyjny).

§5

 1. O wszystkich dodatkowych wskazaniach do badania rodzic powinien poinformować technika / specjalistę przed wykonaniem pomiaru (np. specjalne zalecenia lekarza do wykonania pomiaru).
 2. Rodzic powinien poinformować technika również, jeśli dziecko chorowało kiedykolwiek na choroby onkologiczne lub epilepsję.
 3. Aby badanie było w pełni miarodajne i technicznie prawidłowe, wymagana jest dobra współpraca Rodzica ze specjalistą wykonującym badanie.
 4. Warunki przeprowadzania wizyt w FONETIKA, w tym badań ABR / ASSR, określa szczegółowo Regulamin wizyt FONETIKA. 

Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close