Szanowny Pacjencie,

naszą Poradnię cechuje przede wszystkim wysoka jakoś wykonywanych usług. Każda wizyta jest przeprowadzana indywidualnie i całościowo. Poniży Regulamin dotyczy zapisu, przyjmowania oraz przeprowadzania wizyty u Pacjentów w Centrum FONETIKA. Regulamin szczegółowo określa również, jak wygląda opieka nad Pacjentem zaaparatowanym w FONETIKA od czasu pierwszej wizyty do momentu upływu gwarancji za zakupione aparaty słuchowe.
Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
FONETIKA od 1.01.2020 prowadzi działalność wyłącznie jako Niepubliczna Poradnia Audiologiczna. 

 

REGULAMIN WIZYT W FONETIKA
ważny od 1 stycznia 2020r.


§1.
OKREŚLENIE REGULAMINU


Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu (dalej jako „FONETIKA”) z siedzibą przy ulicy Wawelskiej 5 , 02-034 Warszawa, posiadającej nr NIP: 8381784208, REGON: 362191146-00012, wpisanej do rejestru podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi: 000000203127 wobec Pacjentów FONETIKA.


§2.
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WIZYTY W FONETIKA
dla Pacjentów przymierzających, wypożyczających, kupujących aparaty słuchowe


 1. Wizyta konsultacyjna przed zakupem aparatów słuchowych jest wizytą płatną w cenie konsultacji specjalistycznej, zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
 2. Badania słuchu wykonywane przed zakupem aparatów słuchowych są płatne wg cennika usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
 3. Dla Pacjentów, którzy decydują się na zakup aparatu / aparatów słuchowych w FONETIKA, dobór aparatu / aparatów słuchowych jest płatny wg cennika usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
  Wizyta ta obejmuje:
  a) pobranie odlewów do wkładek usznych,
  b) wybór aparatów słuchowych zgodnie z posiadanymi wynikami badań słuchu, wiekiem, oczekiwaniami Pacjenta,
  c) dopasowanie / ustawienie aparatu / aparatów słuchowych,
  d) badanie korzyści z pomocy słuchowych w wolnym polu słuchowym.
 4. W przypadku, kiedy Pacjent chce przymierzać kilka modeli aparatów słuchowych, wizyty są płatne, zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/)
 5. Odbiór aparatu / aparatów słuchowych jest bezpłatny. Wizyta ta obejmuje:
  a) regulację ustawień,
  b) omówienie technicznej obsługi aparatu / aparatów słuchowych,
  c) omówienie prawidłowego zakładania / zdejmowania , czyszczenia i pielęgnacji aparatu / aparatów słuchowych,
  d) wystawienie i wydanie faktury zakupy, karty gwarancyjnej, oryginalnych pudełek / etui,
  e) wystawienie i wydanie dokumentów do PFRON, MOPS, fundacji, zakładów pracy , itd. na życzenie Pacjenta,
  f) wydanie segregatora medycznego „Uszka maluszka” wraz z jego omówieniem (przy zakupie aparatów słuchowych segregator wydawany jest bezpłatnie dla pacjentów pediatrycznych; Pacjenci którzy zakupili aparaty słuchowe przed 1.01.2020r. mogą zakupić segregator na stronie sklepu: http://sklep.fonetika.pl/pl/p/Segregator-audiologiczny-Uszka-maluszka-/127),
  g) omówienie planu obowiązkowych wizyt kontrolnych.
 6. Po zakupie aparatu / aparatów słuchowych FONETIKA ustala ilość obowiązkowych wizyt kontrolnych w okresie gwarancji[1] aparatu / aparatów słuchowych, które wynoszą:
  a) w pierwszym roku od daty zakupu – 3 obowiązkowe wizyty kontrolne dla osób do 18 r.ż.,
  2 obowiązkowe wizyty kontrolne dla osób powyżej 18 r.ż.

  b) w drugim roku od daty zakupu- 3 obowiązkowe wizyty kontrolne dla osób do 18 r.ż.,
  2 obowiązkowe wizyty kontrolne dla osób powyżej 18 r.ż.

  c) w trzecim roku od daty zakupu- 3 obowiązkowe wizyty kontrolne dla osób do 18 r.ż.,
  2 obowiązkowe wizyty kontrolne dla osób powyżej 18 r.ż.
  Obowiązkowe wizyty kontrolne są bezpłatne.
 7. Wizyty związane z odlewami do wkładek usznych są bezpłatne dla wszystkich Pacjentów.
 8. Rodzic Pacjenta niepełnoletniego proszony jest o przynoszenie na wizyty kontrolne segregatora audiologicznego „Uszka maluszka”, w którym odznaczane są wszystkie wizyty kontrolne przez Specjalistę prowadzącego wizytę. Jeśli Pacjent nie posiada segregatora audiologicznego, proszony jest o przyniesienie Karty wizyt kontrolnych (Karta wizyt kontrolnych jest wysyłana do pacjentów, którzy zakupili aparaty słuchowe przed 31.12.2019).
 9. Obowiązkowe wizyty kontrolne nie wykorzystane w danym roku, nie przechodzą na rok następny. Wówczas ilość niewykorzystanych wizyt jest anulowana w systemie.
 10. W przypadku, kiedy rodzic zapisuje się na więcej wizyt kontrolnych, niż obowiązkowe, są one płatne, zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
 11. Po upływie gwarancji, wszystkie wizyty kontrole są płatne, zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
 12. Dla Pacjentów, którzy zakupili aparat / aparaty słuchowe w placówce zewnętrznej obowiązują koszty wizyt, zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).

§3.
WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WIZYTY W FONETIKA
dla Pacjentów zgłaszających się na konsultacje, diagnostykę, terapię


 1. Płatności za wizyty w FONETIKA pobierane są zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
 2. Opisy / zaświadczenia do przeprowadzonych wizyt lub dodatkowe wysyłane są standardowo w ciągu 14 dni od daty wizyty, w formie elektronicznej, w postaci zaszyfrowanej wiadomości mailowej. Hasło do wiadomości mailowej, Pacjent / opiekun Pacjenta otrzymuje drogą SMS, na podany numer telefonu w karcie Pacjenta.
 3. W przypadku konieczności wystawienia dodatkowego zaświadczenia / opisu do odbytej wizyty (w przypadku, gdy zaświadczenie/ opis nie wchodzi w cenę wizyty), pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem usług FONETIKA (https://fonetika.pl/cennik/).
 4. . Zaświadczenie / opis wydawany jest Pacjentowi dopiero po uiszczeniu opłaty.
 5. FONETIKA nie odpowiada za opisy / zaświadczenia, które nie docierają do pacjenta z powodu podania nieprawidłowego adresu e-mail lub nieprawidłowego numeru telefonu.
 6. Na prośbę Pacjenta FONETIKA może wysłać opis/ zaświadczenie do wizyty za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony). Wysyłka opisu jest bezpłatna.
 7. Na prośbę Pacjenta FONETIKA może wysłać opis/ zaświadczenie do wizyty za pośrednictwem kuriera. Wysyłka kurierska jest płatna 25zł brutto. Opis / zaświadczenie wysyłane jest dopiero po uiszczeniu opłaty przez Pacjenta.

§4.
ZAPISY I PRZEPROWADZANIE WIZYT W FONETIKA


 1. Zapisy na wizyty odbywają się w formie:
  a) telefonicznej,
  b) SMSowej,
  c) mailowej,
  d) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://fonetika.pl/zapisz-sie-na-wizyte/,
  e) osobiście.
 2. Dostępność wizyt i najbliższych terminów ustala Recepcja FONETIKA.
 3. Po ustaleniu z Pacjentem wizyta jest rejestrowana w systemie FONETIKA i obejmuje ona konkretnie ustaloną datę i godzinę.
 4. W przypadku zapisu w formie mailowej lub SMS-owej FONETIKA odpowiada na zapytania dotyczące proponowanych terminów wizyt, niezwłocznie po odczytaniu wiadomości. Zaproponowane przez FONETIKA terminy wizyt w formie elektronicznej lub SMSowej są rezerwowane dla Pacjenta przez 2 godziny, od czasu wysłania wiadomości. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Pacjenta, terminy rezerwacji zostają anulowane.
 5. FONETIKA nie przyjmuje Pacjentów w przypadku braku zapisu.
 6. Każda wizyta potwierdzana jest na dzień przed planowanym jej rozpoczęciem w formie telefonicznej lub SMSowej.
 7. W przypadku braku potwierdzenia wizyty ze strony pacjenta w dniu poprzedzającym wizytę, do godziny 12.00, FONETIKA ma prawo anulować automatycznie wizytę w przypadku oczekującej listy rezerwowej. W przypadku anulowania wizyty ze strony FONETIKI, pacjent zostanie poinformowany o tym SMS.
 8. Na wybrane wizyty, w tym głównie badanie ABR, FONETIKA wymaga wpłaty zadatku. Warunki pobierania i zwrotów zadatku dostępne są na stronie: https://fonetika.pl/regulamin-abr/
 9. Na wybrane wizyty, w tym terapie logopedyczne, FONETIKA wymaga zakupu “Karnetu”. Regulamin zajęć logopedycznych, uzupełniający Regulamin wizyt FONETIKA, znajduje się na stronie: https://fonetika.pl/regulamin-terapii-logopedycznych-w-centrum-fonetika/
 10. Na wizytę Pacjent proszony jest o zgłoszenie 5-10 min przed planowanym jej rozpoczęciem, ze względu na konieczność wypełnienia dokumentacji medycznej.
 11. W przypadku spóźnienia na wizytę przez Pacjenta, czas przeznaczony na wizytę nie zostaje wydłużony. W przypadku dużego spóźnienia powyżej 20 minut Specjalista FONETIKA może odmówić przeprowadzenia wizyty, jeśli czas pozostały na jej całkowite przeprowadzenie jest zbyt krótki.
 12. Dotyczy dzieci: W przypadku, kiedy dziecko nie chce wejść do gabinetu lub nie pozwala na wykonanie badania z przyczyn niezależnych od FONETIKA, wizyta jest płatna, zgodnie z cennikiem usług (https://fonetika.pl/cennik/), nawet jeśli badanie nie zostanie wykonane. Jeśli rodzic zrezygnuje z wykonania badania w czasie 15 min. od momentu rozpoczęcia próby badania, wizyta jest płatna w kwocie 50% ceny badania, zgodnie z cennikiem usług (https://fonetika.pl/cennik/), nawet jeśli badanie nie zostanie wykonane. 
 13. W przypadku, kiedy rodzic / opiekun prawny dziecka nie ma możliwości przybycia z dzieckiem na wizytę, wizyta może odbyć się w obecności osoby trzeciej, wyłącznie, kiedy podczas rejestracji wizyty, okazane zostanie upoważnienie do otrzymywania informacji i przekazywania dokumentacji medycznej. Wzór upoważnienia wraz z możliwością jego pobrania i wydruku znajduje się na naszej stronie: UPOWAŻNIENIE DLA OSÓB TRZECICH.

§5.
UZUPEŁNIENIE REGULAMINU WIZYT W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19
obowiązujące od 20.03.2020r.


Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, związaną z pandemią wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2, Centrum FONETIKA wprowadza szczególne warunki wizyt oraz nowe zasady przyjęć pacjentów, obowiązujące od 20.03.2020r. do odwołania.

I. Obowiązki pacjenta

 1. Informowanie Centrum FONETIKA o złym stanie zdrowia oraz objawach COVID-19 telefonicznie lub mailowo przed wizytą, w przypadku ich wystąpienia u pacjenta lub członka rodziny pacjenta.
 2. Wizyta może być przeprowadzona wyłącznie u pacjentów zdrowych. Pacjenci z objawami infekcji (tj. temperatura > 38º, kaszel, duszności) oraz osoby mające kontakt z pacjentem z potwierdzonym COVID-19 nie mogą zostać przyjęci na wizytę. W przypadku tych objawów Centrum FONETIKA musi zawiadomić epidemiologiczną stację sanitarną o takim przypadku.
 3. W przypadkach pilnych wizyta u pacjenta z powyższymi objawami infekcji może zostać przeprowadzona wyłącznie po uprzednim wykonaniu testu płytkowego z kropli krwi na przeciwciała IgG i IgM i jego negatywnym wyniku. Koszt testu dla jednego pacjenta to 150zł brutto. Wyniki testu dostępne są w ciągu 10min.
 4. Zgłaszanie się do Recepcji FONETIKA min. 10 minut przed planowaną wizytą w celu:
  a) rejestracji,
  b) pomiaru temperatury (u pacjenta oraz w przypadku pacjenta nieletniego, u jego opiekuna),
  c) wypełnienia ankiety dotyczącej objawów COVID-19 i poświadczenie udzielenia prawdziwych informacji medycznych.
 5. Dezynfekcja rąk u pacjenta oraz, w przypadku pacjenta nieletniego, u jego opiekuna. Dozowniki z płynem dezynfekującym dla dzieci i osób dorosłych znajdują się przed wejściem do naszej Recepcji, w holu głównym.
 6. Pozostawianie odzieży wierzchniej w miejscu do tego wyznaczonym w holu głównym Centrum FONETIKA lub w szatni CMS (piętro -1). Szatnia CMS czynna jest w okresie zimowym.
 7. Bezwzględny obowiązek użytkowania maseczki ochronnej podczas wizyty specjalistycznej oraz w przypadku oczekiwania na wizytę w holu głównym Centrum FONETIKA. Obowiązek użytkowania maseczek dotyczy pacjentów powyżej 4 r.ż., rodziców i opiekunów pacjentów nieletnich [2] [3]. 
 8. Z użytkowania maseczki zwolnione są dzieci do 4 r.ż.
 9. W przypadku osób zwolnionych z użytkowania maseczki, ze względu na swój stan zdrowia, podczas rejestracji wymagane jest okazanie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego takie zwolnienie. W przypadku braku takiego zaświadczenia Centrum FONETIKA nakłada na Pacjenta obowiązek założenia maseczki lub przyłbicy podczas wizyty oraz na terenie FONETIKA. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego o zniesieniu obowiązku użytkowania maseczki, wizyta bez maseczki nie może zostać przeprowadzona.
 10. Użytkowanie obuwia ochronnego w przypadku takiego zalecenia ze strony pracowników Centrum FONETIKA.

II. Zalecamy:

 1. Zapisy na wizyty za pomocą linii telefonicznej, mailowej, za pośrednictwem fanpage lub przez formularz kontaktowy: https://fonetika.pl/zapisz-sie-na-wizyte/
 2. Ograniczenie wizyt bezpośrednich związanych z przekazaniem/odbiorem dokumentacji, poradnictwem.
 3. Maksymalne ograniczenie ilości osób towarzyszących, członków rodziny podczas wizyt w Centrum FONETIKA (w głównym holu FONETIKA może przebywać wyłącznie pacjent wraz z jedną osobą towarzyszącą/ rodzicem).
 4. Bezgotówkowe płatności za wizyty.

§6.
ZAPISY KOŃCOWE


 1. Niniejszy regulamin został stworzony w celu dokładnej regulacji wizyt lekarskich, diagnostycznych, terapeutycznych oraz ilości i częstotliwości obowiązkowych wizyt kontrolnych w FONETIKA, przez Pacjentów, którzy zakupili aparaty słuchowe w FONETIKA.
 2. Ponieważ naszym nadrzędnym celem jest jakość wykonywanych usług, zależy nam, aby wszyscy Pacjenci zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz jego postanowieniami.
 3. Regulamin wydawany jest wszystkim Pacjentom przy zakupie aparatów słuchowych w FONETIKA.

 

[1] Gwarancja na aparaty słuchowe wynosi 3 lata
[2] Pacjenci, którzy nie wyrażają zgody na założenie maseczki, nie będą przyjęci na wizytę.
[3] Pacjenci, którzy nie posiadają maseczki, mogą ją zakupić w Recepcji FONETIKA w cenie 7zł/ sztuka.


REGULAMIN WIZYT DOSTĘPNY W FORMACIE PDF

REGULAMIN FONETIKA 2020

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress