Szanowny Pacjencie,

naszą Poradnię cechuje przede wszystkim wysoka jakoś wykonywanych usług. Każda terapia jest przeprowadzana indywidualnie i całościowo. Poniższy Regulamin dotyczy zapisu, przyjmowania oraz przeprowadzania terapii logopedycznych u Pacjentów w Centrum FONETIKA.

REGULAMIN TERAPII LOGOPEDYCZNYCH W FONETIKA
ważny od 1 kwietnia 2021r.


§1.
OKREŚLENIE REGULAMINU


Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług logopedycznych przez FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu (dalej jako „FONETIKA”) z siedzibą przy ulicy Wawelskiej 5 , 02-034 Warszawa, posiadającej nr NIP: 8381784208, REGON: 362191146-00012, wpisanej do rejestru podmiotów leczniczych przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem księgi: 000000203127 wobec Pacjentów FONETIKA.


§2.
WARUNKI ZAPISÓW I PŁATNOŚCI ZA WIZYTY W FONETIKA

 1. FONETIKA przyjmuje pacjentów na terapię logopedyczną wyłącznie w przypadku wykupienia przez pacjentów minimum czterech terapii z góry. Warunek ten związany jest z koniecznością ciągłości terapii logopedycznej w celu osiągnięcia efektów terapeutycznych, za co specjaliści FONETIKA ponoszą odpowiedzialność.
 2. W momencie decyzji o rozpoczęciu terapii i wykupienia czterech zajęć terapeutycznych, Pacjent otrzymuje “Karnet logopedyczny”, w którym wpisane są ustalone daty terapii.
 3. Zasady zapisów na terapię odbywają się zgodnie z §4 Regulaminu wizyt FONETIKA.
 4. Po wykupieniu “Karnetu logopedycznego” Pacjent / Opiekun otrzymuje fakturę VAT za zakupiony karnet. Opłata za “Karnet logopedyczny” uiszczana jest z góry, w dniu zakupu.
 5. Karnet logopedyczny można zakupić również internetowo na stronie naszego sklepu: KUP KARNET ONLINE
 6. W przypadku odwołania wizyty w przeddzień terapii (najpóźniej do godziny 12.00) lub wcześniej, dana terapia może zostać przesunięta na inny termin, zgodnie z możliwościami Pacjenta oraz dostępnością terminów w FONETIKA. 
 7. W przypadku przeniesienia wizyty na inny termin oraz poinformowanie o tym fakcie najpóźniej w przeddzień (do godziny 12.00) dana terapia zmienia termin realizacji, a z tego tytułu Pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów.
 8. W przypadku odwołania wizyty dziecka (odwołanie niezależnie z jakiej przyczyny) w przeddzień (po godzinie 12.00) lub w dniu wizyty, Pacjent ponosi wówczas całkowity koszt wizyty i dana wizyta nie zostaje realizowana wówczas w innym terminie.
 9. W przypadku chęci przeniesienia wizyty na inny termin oraz poinformowanie o tym fakcie w przeddzień (po godzinie 12.00) lub w dzień wizyty, Pacjent ponosi wówczas całkowity koszt wizyty i dana wizyta nie zostaje realizowana wówczas w innym terminie.
 10. W przypadku odwołania wizyty z winy FONETIKA, terapia zostaje zachowana i możliwa do wykorzystania w innym, dostępnym i dogodnym dla Rodzica/ Opiekuna terminie, zgodnie z dostępnością terminów w FONETIKA.
 11. Na wizytę Pacjent proszony jest o zgłoszenie 5-10 min przed planowanym jej rozpoczęciem, ze względu na konieczność wypełnienia dokumentacji medycznej oraz wypełnienia dodatkowych czynności, zgodnych z obostrzeniami COVID- 19 (patrz: KORONAWIRUS).
 12. W przypadku spóźnienia na wizytę przez Pacjenta, czas przeznaczony na wizytę nie zostaje wydłużony. W przypadku dużego spóźnienia powyżej 20 minut Specjalista FONETIKA może odmówić przeprowadzenia wizyty, jeśli czas pozostały na jej całkowite przeprowadzenie jest zbyt krótki.
 13. W przypadku odwołania przez Rodzina / Opiekuna trzech wizyt pod rząd FONETIKA może odmówić prowadzenia dalszej terapii dziecka. W takim przypadku środki za przyszłe, niewykorzystane zajęcia zostają zwracane na konto Rodzica / Opiekuna.

§3.
WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA RODZICA Z TERAPEUTĄ PODCZAS TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 1. Czas terapii wynosi 45 minut.
 2. Aby terapia była możliwie skuteczna Rodzic / Opiekun zobowiązuje się poinformować logopedę prowadzącą o wszystkich wynikach badań, trudnościach, diagnozach dziecka. W przypadku, jeśli dziecko ma stwierdzoną epilepsję Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do okazania wypisu lub karty informacyjnej od lekarza neurologa z diagnozą oraz ewentualnymi przeciwskazaniami do prowadzonych terapii (jeśli takie występują).
 3. Rodzic / Opiekun zobowiązuje się do dostarczenia listy leków, które dziecko przyjmuje na stałe.
 4. Rodzic / Opiekun wraz z logopedą prowadzącym mając na uwadze dobro dziecka oraz efektywność prowadzonej terapii, wspólnie podejmują decyzję, o tym czy dziecko pozostaje z logopedą w gabinecie samo czy w asyście Rodzica/ Opiekuna.
 5. Rodzic / Opiekun po każdej terapii uzyskuje informację zwrotną od logopedy o zajęciach, współpracy dziecka, umiejętnościach i trudnościach podczas wizyty. Logopeda po zajęciach może przekazać Rodzicowi / Opiekunowi karty pracy do wykonania w domu.
 6. Pomoce terapeutyczne, sprzęty oraz karty pracy dla dziecka przygotowuje logopeda w ramach prowadzonej wizyty.

§4.

UZUPEŁNIENIE REGULAMINU WIZYT W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ ZWIĄZANĄ Z COVID-19

Obowiązki Pacjenta i FONETIKA w związku z COVID-19 znajdują się w głównym Regulaminie wizyt FONETIKA (§5) oraz w zakładce Koronawirus.


§5.
ZAPISY KOŃCOWE


 1. Niniejszy regulamin został stworzony w celu dokładnej regulacji wizyt terapeutycznych w FONETIKA.
 2. Ponieważ naszym nadrzędnym celem jest jakość wykonywanych usług, zależy nam, aby wszyscy Pacjenci zapoznali się z niniejszym regulaminem oraz jego postanowieniami.
 3. Regulamin wydawany jest wszystkim Pacjentom przy zakupie “Karnetu zajęć logopedycznych”.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress