FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu w Warszawie
prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko:

Oferta pracy nr 001:  PROTETYK SŁUCHU / AUDIOFONOLOG
Oferta pracy nr 002: RECEPCJONISTKA / SEKRETARKA MEDYCZNA 

CV  prosimy wysyłać na adres:
praca@fonetika.pl

W nadsyłanym CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu ALEKSANDRA STOJAK,  ul. Wawelska 5 w Warszawie, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach. 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Polityka prywatności

Informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest FONETIKA Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu ALEKSANDRA STOJAK, ul. Wawelska 5 w Warszawie,.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach rekrutacyjnych.
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  4. Dane mogą być przekazane innym odbiorcom. W takim przypadkach zadbamy o to, by dane zostały przekazane w możliwie najbardziej ograniczonym zakresie.
  5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłużej niż przez trzy lata, co jest uzasadnione upływem terminów przedawnienia roszczeń.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy..
Uwaga: abyśmy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe i włączyć tym samym nadesłane CV do procesu rekrutacji, prosimy o wklejenie powyższej treści do swojego CV wraz z własnoręcznym podpisem , wyrażającym akceptację klauzuli.
W przypadku braku takiej zgody, CV zostanie usunięte z bazy. 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress