I KONFERENCJA NAUKOWA 

“Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami słuchu- podejście interdyscyplinarne”

http://surdologopedia2016.pl/

Konferencja poświęcona będzie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom z zaburzeniami słuchu. Holistyczne podejście do terapii jest warunkiem poprawy funkcjonowania dziecka
w wielu jego sferach. Specjaliści takich dziedzin jak: laryngologia, audiologia, audioprotetyka, surdologopedia, surdopedagogika, na co dzień pracujący z dziećmi z zaburzeniami słuchu, przedstawią istotne elementy swoich dyscyplin wpływające na codzienną terapię dzieci. Cenne informację będą wsparciem dla specjalistów i ułatwią ich pracę.

Każda z wyżej wymienionych dziedzin pomoże uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje, wymienić się spostrzeżeniami, poszerzyć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale także praktyczną. Ważnym aspektem konferencji jest także wspierania pacjenta w terapii w odniesieniu psychologicznym i społecznym.

.

12794982_1033473293390941_6047007087703713078_o

 

—————————————————————————————————————————————–

PROGRAM RAMOWY:

Wykład inauguracyjny:

dr n. med. Anna Geremek-Samsonowicz

Temat:„ Aktualne zagadnienia diagnostyki dzieci z wadą słuchu  – rola i udział różnych specjalistów w diagnostyce i terapii”

Specjalista otolaryngolog  i audiolog. Od czasu pierwszej operacji wszczepienia implantu ślimakowego w Polsce, czyli od 1992 roku związana z Polskim Programem Implantów Ślimakowych, Aktywnie uczestniczy w procesie diagnostyczno-leczniczo-terapeutycznym osób z system implantów słuchowych. Aktualnie Kierownik Kliniki Rehabilitacji IFPS.

prof. Bronisław Rocławski

Temat:Nauka czytania i pisania osób z niepełnosprawnością słuchową.

Prof. n. dr hab.  Nauczyciel akademicki, filozof, specjalista pedagogiki, polski autorytet w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Jest twórcą nowej koncepcji nauczania czytania zwanej Glottodydaktyką. Dzięki tej metodzie nauki czytania i pisania w języku polskim, dzieci poznają fonemy i wszystkie 44 litery. Uczą się także różnorodności zapisu pojedynczego dźwięku, dzięki klockom Logo. Specjalna technika ślizgania się po literach pozwala dzieciom w łatwy sposób nauczyć się płynności czytania.

mgr Aleksandr a Kaczyńska 

Temat: Wykorzystanie systemu FORBRAIN w usprawnianiu funkcji językowych dzieci słabosłyszących

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, logopeda, neurologopeda, protetyk słuchu, terapeuta ręki. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurologoicznymi oraz wadami słuchu, wykorzystując szeroką wiedzę zdobytą w czasie studiów i licznych szkoleń oraz kursów. W swojej praktyce wykorzystuje znajomość Alternatywnych Metod Komunikacji, szczególnie Języka Migowego w komunikacji z osobami niesłyszącymi. Zwolenniczka wieloaspektowego podejścia do pacjenta uwzględniającego pomoc zarówno innych specjalistów jak i zaangażowanie środowiska rodzinnego . Współpracuje Centrum Fonetika w Warszawie, Fundacją Rodziny Waksmundzkich Projan, Centrum Terapeutycznym Uniquecenter. . Prowadzi diagnozy neurologopedyczne w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Dorosłych „Pio” w Pułtusku. Nauczyciel akademicki w SWPR w Warszawie.

mgr Aleksandra  Stojak

Temat: Centralne Zaburzenia słuchu jako nowe wyzwanie diagnostyczno-terapeutyczne.

Absolwentka APS w Warszawie na kierunku surdopedagogika oraz UAM w Poznaniu, gdzie poszerzała wiedzę z zakresu diagnostyki niedosłuchów u noworodków, w tym badań obiektywnych słuchu. W celu zdobycia uprawnień państwowych do protezowania osób z wadą słuchu ukończyła Medyczne Studium Protetyki Słuchu w Warszawie. Ponadto ukończyła szkolenie z zakresu Centralnych Zaburzeń Słuchu u dzieci w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie.
Jest również certyfikowanym terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena oraz założycielką Centrum Protezowania i Rehabilitacji Słuchu FONETIKA w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 5.

mgr Małgorzata  Chłopecka

Temat: Metody pracy wykorzystywane w terapii logopedycznej z małym dzieckiem z wadą słuchu.

Absolwentka  Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności logopedia. Absolwentka dwuletniej szkoły policealnej na kierunku protetyka słuchu oraz podyplomowych studiów z zakresu wczesnej interwencji. Od 2010 roku odpowiada w Placówce za realizacje Programu Dźwięki Marzeń Fundacji Orange. Ukończyła 3 stopnie szkolenia w zakresie wykorzystania metody werbo -tonalnej w pracy z małym dzieckiem z wadą słuchu.

mgr Oktawia Czechowska

Temat: Metoda audio-psycho-fonologiczna założenia metody i zastosowanie w pracy z dziećmi

Dyplomowany Logopeda, Audiolog, Terapeuta Metody Tomatisa. Założycielka Logopedycznego Centrum Terapii i Rozwoju OCTOPUS w Parczewie,(woj. lubelskie). Pracuje z dziećmi i osobami dorosłymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

mgr Barbara Więcek

Temat: Wstęp do logorytmiki

Logopeda, z dziećmi z wadą słuchu pracuje od 29 lat. Ukończyłam Pedagogikę Specjalną ze specjalnością Surdopedagogika w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (dziś Akademia Pedagogiki Specjalnej), Pomagisterskie Studia Logopedyczne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Neurologopedię na Studiach Podyplomowych
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Z pracy z dziećmi i ich rodzicami czerpię mnóstwo satysfakcji i po prostu to lubię. Odpoczywam przy Mozarcie, Beatlesach i
zbieraniu bursztynów.

mgr Renata Borowiecka

Temat:Terapia Johansena w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy.

Prowadzi Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno.-Pedagogicznej, gdzie pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi,     Obecnie pracuje również w Przedszkolu z Oddz. Integracyjnymi w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia terapii Integracji Sensorycznej. Współzałożycielka i prowadząca Centrum Metody Johansena w Polsce, Deputy National Director for Poland w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena.
Nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej i Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie.   Prowadzi szkolenia w Centrum Rozwoju Osobowości w Warszawie i Warszawskim Oddziale nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Centrum Edukacji.

mgr Agnieszka Dziedzic 

Temat:Założenia metody werbo-tonalnej i zastosowanie jej w terapii z dziećmi z uszkodzeniami słuchu.

Z wykształcenia i zamiłowania pedagog specjalny i logopeda-audiolog. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Pedagogiki KUL. Członek Polskiego Stowarzyszenia Metody Fonogestów oraz Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL. Uczestniczyła w 6-miesięcznym stażu naukowo-dydaktycznym w Poliklinice SUVAG w Zagrzebiu. W trakcie stażu poznała założenia teoretyczne metody oraz jej praktyczny wymiar w terapii osób z zaburzeniami słuchu i mowy. Od wielu lat związana z Międzynardwowym ruchem „Wiara i Światło”. Zajmuje się problematyką odpowiedzialności w edukacji osób z uszkodzonym narządem słuchu.

mgr Tomasz Żuk Chrzanowski

Fakty i mity o osobach z wadą słuchu -dzieciństwo i dorosłość.

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO W KONFERENCJI !

.

——————————————————————————————————————————————

Partnerzy:

uniquecenter_pl        logopelog   octopus-2-300x258 pio   stamina  fundacja-upss-2-255x300  forbrein


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close