Rysunek Twojego dziecka przedstawiający Leo może trafić do kalendarza Phonak na rok 2020!

WARUNKI UCZESTNICTWA — KONKURS RYSUNKOWY LEO

Leo to maskotka marki Phonak i przyjaciel wielu dzieci na całym świecie. Zachęcamy dzieci do narysowania ich własnego wyobrażenia Leo — przygotowane przez nie prace mogą trafić do kalendarza Phonak Leo Calendar 2020.

Aby wziąć udział w konkursie rysunkowym „Phonak Leo Calendar”, należy spełnić następujące warunki:

Wymagania / składanie prac
• Temat: malunek/rysunek maskotki Leo do kalendarza Leo 2020
• Należy pobrać szablon ze strony www.phonak.com/drawingleo i narysować Leo w obszarze ograniczonym ramką (orientacja pozioma)
• Złożyć oryginalny rysunek wraz z podpisanym formularzem zgody (niniejszy dokument) pod adresem:
Phonak Communications AG, Pediatric Team, Att. Susanne Wenger, Laenggasse 17, 3280 Murten, Szwajcaria lub w lokalnym biurze firmy Sonova Polska Sp. z o.o., plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa.
• Przesłać zdjęcie dziecka w formacie elektronicznym na adres susanne.wenger@phonak.com lub dorota.wlostowska@phonak.com (zostanie ono umieszczone obok rysunku wykonanego przez dziecko, razem z jego imieniem, wiekiem i krajem zamieszkania)

Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się 15 maja 2019 r., a kończy o północy (czasu CET) 2 września 2019 r. Prace otrzymane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Nagrody
Dwunastu (12) zwycięzców otrzyma zestaw Leo, zawierający m.in. zabawkę Leo, książkę i miarkę wzrostu. Koszty obsługi i przesyłki pokrywa firma Sonova.

Rozstrzygnięcie konkursu
Zwycięzca zostanie wybrany spośród wszystkich kwalifikujących się zgłoszeń przez pracowników zespołu Phonak Pediatric w Stäfie w Szwajcarii. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty e-mail. Wyniki konkursu mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu. Wyklucza się płatność gotówkową oraz przenoszenie praw do nagrody na inne osoby.

Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu Leo w dniu 27 września 2019 r.

Zmiany zasad uczestnictwa i zakończenie konkursu
Firma Sonova rezerwuje sobie prawo do przedłużenia, anulowania lub zawieszenia, wedle własnego uznania, konkursu, w całości lub w części, oraz do wybrania zwycięzcy spośród wszystkich kwalifikujących się prac otrzymanych do dnia podjęcia takiej decyzji. Firma Sonova nie odpowiada za żadne zgłoszenia ani prace, które ulegną zagubieniu lub opóźnieniu, będą nieczytelne, niepoprawne lub nieprecyzyjne w wyniku błędów technicznych lub ludzkich powstałych w związku z obsługą konkursu.

Udzielane prawa
Każda praca musi być autorską pracą wskazanego dziecka i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw podmiotowych lub praw własności. Opiekunowie prawni dziecka nieodwołalnie i nieodpłatnie udzielają firmie Sonova (oraz powiązanym z nią podmiotom zależnym i firmom stowarzyszonym) zgody na wykorzystanie rysunku wykonanego przez dziecko w celu przygotowania kalendarza „Phonak Leo Calendar 2020” i powiązanych pocztówek („Materiały”). Rysunki, wraz ze zdjęciem i imieniem dziecka, zostaną opublikowane na całym świecie i będą dystrybuowane w formie drukowanej lub elektronicznej wśród protetyków słuchu lub mogą zostać opublikowane online na stronach internetowych firmy Sonova lub w kanałach społecznościowych tej firmy.

Rysunki mogą zostać połączone z innymi obrazami, tekstem lub elementami graficznymi i/lub poddane edycji, wycinaniu, przycinaniu, przeróbce lub jakiekolwiek innej modyfikacji przez firmę Sonova w celu przygotowania do publikacji w kalendarzu Leo.

Jeśli opiekun prawny dziecka zgodzi się na przesłanie krótkiego nagrania wideo przedstawiającego dziecko (podczas przygotowywania zwycięskiego rysunku), opiekun udzieli firmie Sonova prawa do używania takiego nagrania na stronach internetowych firmy Sonova lub w kanałach społecznościowych tej firmy.

Poufność
Przeprowadzenie konkursu, wybór i publikacja (wraz ze zdjęciem i imieniem dziecka) wykonanego przez dziecko rysunku wiążą się z koniecznością zgromadzenia danych osobowych, które będą wykorzystywane i przechowywane wyłącznie do celów związanych z organizacją i obsługą konkursu.
Administratorem danych jest Sonova AG, Laubisruetistrasse 28, 8712 Stäfa, Szwajcaria; Telefon: +41 58 928 0101; e-mail: privacy@sonova.com
Aby umożliwić kontakt z opiekunem prawnym dziecka i poinformowanie go o ewentualnej wygranej w konkursie, konieczne jest podanie imienia i nazwiska opiekuna, imienia i nazwiska dziecka, wieku dziecka, a także adresu, adresu e-mail i numeru telefonu opiekuna. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do zrealizowania celu, jakim jest przeprowadzenie konkursu.
Jeśli dziecko znajdzie się wśród zwycięzców konkursu, dane te zostaną użyte do skontaktowania się z jego opiekunem. Rysunek, a także zdjęcie, imię i wiek dziecka zostaną opublikowane w drukowanym kalendarzu. Zostaną także opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) w 2020 roku w ramach cyklu „dziecko miesiąca” — towarzyszyć im będzie wpis wyjaśniający, dlaczego dziecko zdecydowało się na udział w konkursie.

Do przetwarzania danych osobowych do wskazanych powyżej celów konieczna jest zgoda opiekuna dziecka.
W związku z takim przetwarzaniem opiekunowi przysługuje kilka praw:
Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie do powyższych celów w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny. Ponadto prawo do żądania dostępu do danych osobowych dziecka i/lub opiekuna oraz ich zmiany, jeśli są niepoprawne lub niekompletne. Dodatkowo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dziecka i/lub opiekuna zgodnie z opisem w niniejszym piśmie oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych. Prawo do uzyskania danych w przenośnym formacie (jeśli jest to technicznie możliwe), a także prawo do żądania usunięcia danych osobowych dziecka i/lub opiekuna.
Należy jednak zauważyć, że wycofanie fizycznych egzemplarzy kalendarzy po ich wydrukowaniu nie będzie możliwe. W związku z tym część powyższych praw będzie skuteczna jedynie w odniesieniu do publikacji online. Co więcej, przepisy prawa mogą nakładać obowiązek zachowania części danych osobowych dziecka i/lub opiekuna.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych dziecka i/lub opiekuna można kierować na adres privacy@sonova.com lub na adres Sonova Polska Sp. z o.o., Warszawa (00-139), pl.Bankowy 1. Opiekun ma również prawo do powiadamiania organu do spraw ochrony danych o wszelkich wątpliwościach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych dziecka i/lub opiekuna.
Dane osobowe dziecka i/lub opiekuna będą udostępniane lub ujawniane wyłącznie firmom siostrzanym lub macierzystym albo zaufanym osobom trzecim w celach związanych z przeprowadzeniem niniejszego konkursu oraz opracowaniem i publikacją rysunków, zdjęć, imion,
nagrań wideo i artykułów zgodnie z opisem w niniejszym piśmie. Żadne dane osobowe nie będą sprzedawane osobom trzecim.
Dane osobowe będą przechowywane jedynie przez czas wymagany do realizacji celów opisanych w niniejszym piśmie, o ile przepisy prawa nie nakładają obowiązku przechowywania danych przez dłuższy czas.

Prawo właściwe
Konkurs oraz niniejsze zasady i warunki podlegają prawu szwajcarskiemu, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Szwajcarii.

Ja / my
……………………………………………………………………………………………………………
(imię/imiona, nazwisko/nazwiska)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres)
……………………………………………………………………………………………………………
(numer telefonu)
……………………………………………………………………………………………………………
(adres e-mail, wyłącznie na potrzeby powiadamiania o wygranej)
będąc opiekunem prawnym / opiekunami prawnymi oświadczam/oświadczamy, że dzielam/udzielamy zgody na udział mojego/naszego dziecka
………………………………………………… …………………………………………………
(imię, nazwisko) (wiek dziecka)
w konkursie malarskim/rysunkowym „Phonak Leo 2020 Calendar” oraz że akceptuję/akceptujemy zasady i warunki wskazane w niniejszym piśmie.

…………………………………………………
Czytelny podpis


Warning: Undefined array key "preview" in /home/fonetika/domains/fonetika.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Decydując się na korzystanie z naszej strony akceptujecie Państwo naszą Politykę prywatności, w której znajdują się informacje na temat używanych przez nas plików cookies. Zamknięcie tego komunikatu bez zmiany ustawień na Państwa urządzeniu oznacza wyrażanie zgody na używanie plików cookies. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close